Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

Pekaři proti epidemii v první linii

V současné době prakticky celý svět i naše země čelí dosud nepoznané hrozbě. Virus COVID -19 naprosto změnil během března chod naší společnosti a ze zaběhnutého způsobu života jsme se rázem ocitli v nouzovém stavu, kdy jde o životy lidí a hlavním úkolem je zastavení šíření epidemie. Stát, firmy i každý z nás osobně zažívá něco, s čím nemá zkušenost. Právě v této situaci je nesmírně důležité, aby fungovalo potravinářství a lidé si mohli nakoupit potraviny, čerstvé pečivo a chléb. Změněná situace si vyžádala od pekařských výrobců velké úsilí, přijetí řady krizových opatření a také značnou míru improvizace, aby se zvládla výroba a zásobování. Situaci navíc zhoršil fakt, kdy stát byl evidentně zaskočený, nepřipravený a nebyl schopen zajistit pro zdravotníky či potravináře ani základní hygienické a ochranné pomůcky. Pekaři však tuto výzvu díky velké obětavosti, zodpovědnému přístupu ke svému povolání i celé společnosti zvládají na jedničku. V obchodech je dostatek chleba a pečiva, zásobování je plynulé, nevznikla žádná panika. Pekařky a pekaři zodpovědně pracují ve ztížených podmínkách, neremcají, berou tento výjimečný úkol jako morální povinnost vůči svým kolegům, rodinám, firmě, společnosti. Přestože se o nich nemluví v médiích a vládní představitelé je nezmiňují, jsou pekaři v „první linii“ společného boje proti neviditelnému nepříteli a patří jim za to velká úcta a obrovské poděkování.

 Svaz pomáhá svým členům

Svaz pekařů a cukrářů ČR úzce spolupracuje v průběhu epidemie a nouzového stavu s Potravinářskou komorou a Ministerstvem zemědělství při řešení problémů a koordinaci pomoci svým členům:
- průběžně informujeme členské pekárny o vývoji situace v potravinářství a opatřeních vlády či ministerstev
- jsme v kontaktu s našimi pekárnami a snažíme se pomáhat a řešit problémy, se kterými se na nás obrací
- bojujeme za zachování prodeje nebalených pekařských výrobků na všech prodejních místech
- pro členské výrobce sháníme dezinfekční prostředky a ochranné pomůcky prostřednictvím MZe a PK
- rozeslali jsme členským pekárnám (MSP) nabídku ČMZRB k čerpání bezúročného Úvěru COVID
- apelujeme přes MZe na MV a Celní správu aby byl zajištěn plynulý dovoz droždí a surovin pro pekaře
- poskytujeme pekárnám právní servis v pracovněprávní oblasti–návod pro zaměstnavatele k řešení problémů
- budeme podrobně informovat členskou základnu o opatřeních vlády ke kompenzaci škod podnikatelům
- připravujeme pomoc členským pekárnám, které postihnul výrazný propad tržeb a mají existenční problémy

Poděkování Potravinářské komory ČR

Ing. Dana Večeřová, prezidentka PK: „Dostalo se ke mně dost stesků, že všichni mluví o lékařích, zdravotnících, hasičích, policii (podotýkám zcela oprávněně), možná o prodavačkách a pokladních, ale nikdo si nevzpomene na to, že hned za nimi jsou pro chod společnosti, hned ti druzí nejdůležitější – vyrábí potraviny, bez kterých nemohou lidé být. Apelovala jsem na ministra zemědělství Tomana, který se potravinářů velmi razantně zastal na vládě a zároveň požádal premiéra a ministryni financí o vyjádření podpory potravinářům jakoukoliv formou, nejlépe tiskového prohlášení. Sám pan premiér potravináře explicitně zmínil a podpořil na tiskové konferenci po vládě, pan ministr Toman a paní ministryně tak učiní ve svých tiskových výstupech.
Prosím, ubezpečte své zaměstnance, že na nich teď stojí běžné fungování společnosti, že si jich všichni váží a oceňují jejich nasazení a obětavost. Víme, že je jim často líto a nechápou, že ostatní průmyslové provozy mohou zůstat doma a oni chodí na třísměnný provoz s doma vyrobenými ochrannými pomůckami. Ale prosím, možná to zní pateticky, ale právě v této době nouzového stavu je práce při výrobě potravin skutečným posláním a „držákem“ fungování společnosti. Budeme dělat maximum proto, aby takto oceňovala pekaře, cukrářky a ostatní potravináře i vláda a média“.

Společně to zvládneme!

Jaromír Dřízal, výkonný ředitel SPaC ČR

Aktualizováno Pondělí, 23 Březen 2020 11:27
 
Copyright