Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

Podporujme vzdělávání potravinářských odborníků

Vážená paní
Mgr. Kateřina Valachová
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Vážená paní ministryně,

v současné době by i na vašem ministerstvu mělo probíhat vypořádání připomínek k návrhu Vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, který je společným návrhem Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. K tomuto návrhu jsme prostřednictvím Potravinářské komory ČR podali řadu připomínek a velice závažná je i ta, která se týká vašeho ministerstva.

Členy našeho profesního sdružení je 18 školských zařízení (odborných středních škol) a uvedená připomínka se týká všech. Problém s omezením reklamy a výčtem, které potraviny lze ve školách prodávat, je skutečně vážný a pokud by byl návrh vyhlášky přijat v současné podobě, odsoudil by tato školská zařízení k porušování platné legislativy. Pokud by školy respektovaly tuto navrženou vyhlášku, vystavily by se nebezpečí, že budou porušovat Školský zákon, neboť nebudou naplňovat rámcový vzdělávací program a ani školní vzdělávací program nebo naopak. Je pro nás zcela nepochopitelné, že takový návrh mohl vzejít z MŠMT, které za metodiku RVP a ŠVP zodpovídá.

Je to úplně nová dimenze pohledu na návrh vyhlášky, než jsme měli doposud. Pokud ale chceme, aby odborné školy připravovaly co nejlépe nové odborníky pro náš obor, musíme jejich názor jednoznačně podpořit. Navíc prodej výrobků ze školních dílen ve školních prodejnách nebo poskytování gastronomických služeb jak pro studenty, tak i pro veřejnost má ekonomický význam pro vylepšení nedostatečných prostředků od zřizovatelů na provoz zařízení.

Letošní rok je vyhlášen jako rok řemesel. Velmi bychom přivítali, aby podpora rozvoje potravinářských řemesel od vašeho ministerstva přinesla odborným školám široké možnosti jejich rozvoje. Zatím pociťujeme především podporu strojírenských oborů, energetiky a elektrotechniky, chemie a stavebnictví. Naše obory již dnes stojí na pokraji zájmu žáků a nerovnou podporou se rozdíly budou ještě více projevovat. Výše uvedená vyhláška v navrhované podobě by výrazně zhoršila ekonomickou situaci potravinářských škol. Připomínku dáváme včas, aby se předešlo nutnosti tento legislativní předpis řešit opět mimořádným opatřením tak, jak to bylo třeba nyní u chemických pokusů.

Děkujeme Vám za ochotu dohlédnout na dobré vyřešení hrozícího problému pro potravinářské střední odborné školy.

V Praze, dne 20.01.2016 Ing. Jaromír Dřízal
předseda Podnikatelského svazu
pekařů a cukrářů v České republice

 
Copyright