Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

Potravinová legislativa 2019:
průvodce dokumenty EU a ČR

Ve spolupráci legislativní expertkou PK ČR, Mgr. Markétou Chýlkovou, jsme připravili přehled nejdůležitějších zákonů, norem, nařízení a dalších dokumentů pro podnikatele v pekárenství a souvisejících oborech.

Evropské předpisy je nejvhodnější vyhledávat přímo v Úředním věstníku EU, kde jsou v rámci tzv. konsolidovaného znění promítnuty veškeré dosud přijaté změny. V přílohách je pouze základní nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které upravuje základní pravidla pro označování potravin a pracovní materiály k němu. Ostatní lze najít prostřednictvím odkazu.

 

 

• Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&qid=1513324257001&from=CS

Vodítka k označování alergenů:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_guidance_allegens-2017-4864_cs.pdf

Sdělení Komise o uplatňování zásady uvádění údaje o množství složek (QUID): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&from=EN

Pokyny pro uvádění výživových údajů (tolerance, zaokrouhlování apod.): https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_cs.pdf

• Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení akrylamidu v potravinách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2158&qid=1513324565946&from=CS
• Nařízení (EU) 2015/2283 o nových potravinách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&qid=1513324675875&from=CS
užitečný nástroj na stránkách Evropské komise – Katalog nových potravin: http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm
• Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&qid=1513324748484&from=CS
užitečný nástroj na stránkách SZPI: Vodítka k problematice zdravotních a výživových tvrzení: http://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9dm9kw610a2E%3d
užitečný nástroj na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
• Nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1333-20170818&qid=1513324899741&from=CS
užitečný nástroj na stránkách Evropské komise:
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
• Nařízení (ES) č. 1334/2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1334-20170713&qid=1513324989511&from=CS
užitečný nástroj na stránkách Evropské komise: https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FFL&auth=SANCAS
• Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20170101&qid=1513325439255&from=CS
• Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1881-20170728&qid=1513325505708&from=CS

Zákon o potravinách

Zákon o potravinách (č. 110/1997 Sb.) byl naposledy změněn novelou veterinárního zákona (drobná úprava u definice malého množství potravin).
Úplná pracovní verze zákona o potravinách společně se základními prováděcími předpisy, které by se mohly dotknout výroby pekařských a cukrářských výrobků (výčet prováděcích právních předpisů ale není úplný):
• zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
• vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin;
• vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů;
• vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje;
• vyhláška č. 398/2016 Sb., o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici;
• vyhláška č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich;
• vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních;
• vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Attachments:
FilePopisFile size
Download this file (157_2003.pdf)157_2003 219 Kb
Download this file (162-2016.pdf)162_2016 2623 Kb
Download this file (282_2016.pdf)282_2016 626 Kb
Download this file (333_1997.pdf)333_1997 142 Kb
Download this file (69_2016.pdf)69_2016 2024 Kb
Download this file (Alergeny_oznameni_Komise_2017.pdf)Alergeny_EK_2017 438 Kb
Download this file (chylkova 2019.pdf)Aktuálníí potr. legislativa ČR 2297 Kb
Download this file (Nařízení EP a Rady_1169_2011.pdf)Nařízení EP a Rady_1169_2011 1267 Kb
Download this file (Otázky_a_odpovědi_k_1169_2011.pdf)Otázky a odpovědi 2093 Kb
Download this file (Pokyny_tolerance.pdf)Pokyny_tolerance 241 Kb
Download this file (QUID_vodítka_1998.pdf)QUID_vodítka_1998 35 Kb
Download this file (ÚZ-110_1997.pdf)ÚZ_110_1997 806 Kb
Aktualizováno Pondělí, 04 Únor 2019 12:36
 
Copyright