Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

Kdo jsme a jaké aktivity rozvíjíme?

Svaz pekařů a cukrářů v České republice je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy a podporuje činnost firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru. V současné době sdružuje na 125 členů - pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, surovin a služeb pro tyto obory a potravinářských škol.

V čele svazu stojí předseda, který řídí jeho činnost a realizuje strategické cíle stanovené představenstvem svazu. Podnikatelské a organizační úkoly svazu jsou zajišťovány prostřednictvím servisní organizace Pekař cukrář s.r.o. Svaz je členem Potravinářské komory ČR. V roce 2019 oslaví Svaz pekařů a cukrářů v České republice 29 let své činnosti. Podařilo se mu úspěšně navázat na bohaté historické cechovní tradice českých pekařů a cukrářů.

Hlavní činnosti Svazu

  • Svaz je vrcholnou profesní organizací – vytváří příznivé podmínky pro prohloubení odborné spolupráce, soudržnosti a podporuje společné zájmy firem působících v oboru. Reprezentuje své členy při jednání s profesními potravinářskými svazy v tuzemsku i zahraničí.
  • Prosazuje oprávněné zájmy firem v pekařském, cukrářském a jiných souvisejících oborech vůči vnějšímu prostředí, orgánům státní správy, dozorovým orgánům, odborovým organizacím, hlavním odběratelským a dodavatelským subjektům.
  • Svaz lobuje za zájmy svých členů v Potravinářské komoře, v hospodářských výborech parlamentu a senátu ČR při přípravě legislativních norem týkajících se předmětu podnikání.
  • Plní funkci konzultačního, poradenského a informačního centra pro členy Svazu v oblasti technologické, technické, výrobní, ekonomické, organizační, právní a v zahraničních stycích.
  • Pro zvýšení technické a technologické úrovně svých členů organizuje Svaz odborné semináře a workshopy, kde seznamuje účastníky s novými trendy a pořádá výjezdy na potravinářské výstavy a veletrhy v zahraničí. Zajišťuje podmínky pro setkávání profesních odborníků, pravidelnou výměnu a sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů.
  • Ke zvýšení prestiže oboru a udržení řemeslné zručnosti pořádá Svaz národní soutěž „CHLÉB ROKU ČR“ a soutěže odborných dovedností o tituly „ČESKÝ PEKAŘ ROKU“ v kategoriích junior.
  • Svaz realizuje dva bezplatné vzdělávací projekty, ve kterých školí pekaře a cukráře.  Cílem je zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zvýšení adaptace na podmínky otevřeného evropského trhu potravin.
  • Svaz vydává měsíční odborný časopis PEKAŘ CUKRÁŘ, ROČENKU pekaře a cukráře a odborné technické a technologické publikace pro potřeby členské základny.
  • Velmi důležitou úkolem Svazu je podpora výchovy mladých potravinářských odborníků, propagace učňovské profese pekař a cukrář a snaho o zvýšení atraktivity oboru pro mládež.
  • Svaz prohlubuje osvětu spotřebitelů v oblasti nových výživových a stravovacích trendů, propaguje výrobky vyráběné z tuzemských surovin a s použitím tradičních, českých technologických postupů. V oblasti mediální popularizuje pekařské a cukrářské řemeslo.
Attachments:
FilePopisFile size
Download this file (pc1 priority svazu.pdf)Priority činnosti Svazu 2019 433 Kb
Download this file (Výpis Svazu ze Spolkového rejstříku.pdf)SPaC - Výpis ze Spolkového rejstříku 58 Kb
Aktualizováno Pátek, 14 Červen 2019 12:08
 
Copyright