Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

PEKAŘ CUKRÁŘ - ediční plán 2019

Odborné periodikum pro zájemce o aktuální dění v pekařském a cukrářském oboru vychází 29. rok nákladem 1 500–3 000 výtisků, celorepubliková přímá distribuce.

Nabízíme možnost: 
- inzerce (ceník je umístěn na webu nebo jej zašleme na vyžádání), 
- externí autorské spolupráce při tvorbě měsíčníku

 Cena jednoho čísla měsíčníku činí 45 Kč + 10 % DPH. Cena ročního předplatného časopisu činí 490 Kč + 15 % DPH (pro členy Svazu 390,- Kč + 10 % DPH). 

K typickým čtenářům patří zejména manažeři a zaměstnanci firem, dodavatelsky či odběratelsky souvisejících s pekařským a cukrářským oborem (výrobci - pekárny, mlýny, cukrárny, dodavatelé strojů a zařízení, surovin, polotovarů a celého spektra služeb včetně IT). Z hlediska inzerentů jde o typický produkt pro vrcholový management, který slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu, příležitostí pro inovace sortimentu, technologií, vybavení či jako podklad pro rozhodování o konkrétních inesticích atd. Distribuce probíhá přímo na základě klientské databáze, nevzniká prakticky žádná remitenda. Kolísání nákladu vzniká požadavky na zvýšenou distribuci před akcemi (výstavy, semináře). V souladu s edičním plánem od roku 2009 střídavě vycházejí specializované přílohy "Stroje a zařízení pro pekaře a cukráře" a "Suroviny, přípravky a polotovary pro pekaře a cukráře" (podrobněji viz "Ediční plán"). Po celý rok pokračují přílsušné tematické inzertní kampaně (k odborným seminářům, redakčním tématům aj.). Z výsledků redakčního průzkumu vyplývá, že firmy tematické inzertní kampaně oslovují. Uzávěrka příjmu objednávek inzerce je vždy poslední den v měsíci, předcházející vydání aktuálního čísla, popř. podle dohody.

1. Pravidelné rubriky a redakční témata (abecedně řazeno)

 • Aktuálně z firem (firemní akce)
 • Aplikovaný výzkum
 • Burza strojů a zařízení
 • Dotace
 • (Foto) reportáž
 • Historie řemesla (Pekařské retro)
 • Inzerce a PR články
 • Jubilea (firem, osobností z oboru)
 • Moderní obchod
 • Pekařská akademie
 • Představujeme (nový člen svazu, řemeslná pekárna aj.)
 • Přípravky
 • Pohled odborníka
 • Právní poradna
 • Potravinářský infoservis
 • Pozvánka
 • Řemeslná pekárna
 • Soutěže
 • Stroje a zařízení
 • Suroviny
 • Trendy a trhy
 • Téma (měsíce)
 • Úvodník
 • Výstavy a veletrhy
 • Vzdělávání / Potravinářské školy a učiliště
 • Z odborných seminářů
 • Zdravá výživa
 • Zprávy z médií
 • Ze zahraničí
 • Ze života svazu

2.Témata měsíce  + Přílohy „Stroje“ a „Přípravky“ pro pekaře a cukráře

PC 01/leden
Téma měsíce: Reportáž a dokumenty z volební valné hromady svazu v Průhonicích
Hlavní směry činnosti Svazu 2019

PC 02/únor
Téma měsíce – „přípravky“ – Pekařské velikonoce (tradice, trendy, speciality)

PC 03/březen
Téma měsíce: „stroje a zařízení“ Tipy pro inovaci strojů a zařízení v průmyslových pekárnách
Reportáž Pekař roku – junior 2019

PC 04/duben
Téma měsíce – „přípravky“: Sladké a slané náplně pro obohacení sortimentu pekařských výrobků
Dny chleba 2019 (5. června) – inzertní kampaň firem, pozvánka na soutěž Chléb roku

PC 05/květen
Téma měsíce – „stroje a zařízení“: Trendy v nabídce pecí a pekařských linek, možnosti úspor energie v provozu pekárny
Dny chleba 2019 – pozvánky firem na výstavu (číslo bude distribuováno také přímo na akci)

PC 06/červen
Téma měsíce – „přípravky“: Přípravky a technologie pro řízené kynutí pekařských výrobků (přerušované kynutí, zkracování doby výroby, chlazení a mrazení)
Dny chleba 2019 – Reportáž, výsledky soutěže Chléb roku
Pozvánka na Pekařskou sobotu (Rožnov p. R., 13. července)

PC 07/červenec
Téma měsíce – „pekařský obchod“: Zařízení, vybavení, osvětlení, pokladní systémy, mobilní prodejny
Pekařská sobota – Reportáž

PC 08/srpen
Téma měsíce – „přípravky“: Slané a sladké snacky pro pekařské prodejny (rychlé občerstvení aj.)
Seminář Č. Budějovice – pozvánky firem (číslo bude distribuováno také přímo na akci)

PC 09/září
Téma měsíce – „stroje a zařízení“: Zařízení pro mísení, hnětení a šlehání v pekařské a cukrářské výrobě
Reportáž – Č. Budějovice (soutěž Nejhezčí dožínkový koláč), přednášky ze semináře
Odborný strojně-technologický seminář (Čejkovice, 18. října) – pozv. firem / inzerce

PC 10/říjen
Téma měsíce – „přípravky“: Novinky a trendy pro cukráře: suroviny, přípravky a směsi
Strojně-technologický seminář Čejkovice – reportáž a přednášky ze semináře
Světový den chleba – reportáž z konference

PC 11/listopad
Téma měsíce – „stroje a zařízení“: Trendy z evropských veletrhů jako inspirace pro inovace vybavení pekáren (+ ohlasy na vystavovatelské aktivity exportérů)

PC 12/prosinec „přípravky“/ „stroje a zařízení“: hodnocení obchodního roku ze strany dodavatelských firem (nejprodávanější sortiment, „stálice“ versus novinky)
Pozvánka na valnou hromadu Svazu 2020, PF 2020

3. Interní zásady schvalování důležitých svazových výstupů

Obsah inzertních materiálů musí odpovídat přijatému Etickému kodexu, za což odpovídá vedoucí vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o. Rovněž posuzuje obsah inzerce, který by měl být v souladu s podnikatelskými zájmy členů Svazu.

Příspěvky jednotlivých autorů článků v periodikách svazu, by svým vyzněním měly být v souladu se Stanovami a schválenými Prioritami svazu na příslušný rok a podléhají schválení redakční rady. Vedoucí vydavatelství je v dostatečném časovém předstihu zašle e-mailem k vyjádření členům redakční rady. Připomínky členů redakční rady budou zapracovány do textu příslušného článku.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Attachments:
FilePopisFile size
Download this file (Ediční plán PC 2019_FINAL.doc)Ediční plán PC 2019 48 Kb
Aktualizováno Pondělí, 04 Únor 2019 12:30
 
Copyright