Banner

Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

Usnadněte si personální práci

Známe to všichni, potřebujeme kvalifikované pracovníky a trh práce je zcela určitě zrovna nenabízí. Lze tomu jít nějak naproti? Odpověď zní, že zcela určitě. Účastníci svazových projektů na vzdělávání zaměstnanců členů svazu se s tím už setkali. Jde o profesní kvalifikace v rámci zákona č. 179/2006 Sb., o dalším vzdělávání.

V rámci projektu měli možnost nechat proškolit své zaměstnance, kteří již delší dobu pracují v pekárně a mají nové dovednosti, jsou ale vyučeni v jiném oboru a nemohou tak prokázat i „papírově“ svoji novou kvalifikaci. V rámci různých systémů řízení jakosti nemohou výrobci prokázat, že na vybraných pracovních pozicích pracují v jejich firmě kvalifikovaní pracovníci. Po zavedení výše zmiňovaného zákona do praxe je tento handicap možné jednoduše odstranit. Stačí si v systému Národní soustava kvalifikací vyhledat příslušný obor, k němu kvalifikační standard, hodnotící standard a Autorizovanou osobu. Pokud si nechcete dohodnout přípravu a ověření přímo ve vaší firmě, můžete na internetové stránce www.narodnikvalifikace.cz získat přehled zkoušek. Zvolíte sekci Autorizované osoby a zaškrtnete políčko „Jen s termíny zkoušek“. Získáte okamžitý přehled. Pro lepší motivaci zaměstnanců můžete zkoušku zaměstnanci uhradit, jedná se totiž o daňově uznatelný náklad.
Systém profesních kvalifikací je ale také provázán s rekvalifikacemi, pořádanými Úřady práce. Ty buď samy připravují uchazeče o zaměstnání na zaměstnavateli požadovaná pracovní místa, nebo po dohodě mezi zaměstnavatelem a uchazečem o pracovní místo rekvalifikaci včetně její úhrady zajistí.
Podkladů z Národní soustavy kvalifikací lze úspěšně využívat i při náboru nových pracovníků nebo  uchazečů o přípravu na budoucí povolání. Z katalogu Národní soustavy kvalifikací snadno zjistíte, jaké kvalifikační předpoklady jsou potřebné pro vámi hledanou pracovní pozici. Řada základních škol již naproti tomu tyto katalogy také využívá a díky tomu jsou výchovní poradci mnohem lépe schopní vysvětlovat rodičům, co všechno může studenta v přípravě na budoucí povolání, ale hlavně potom v samotném zaměstnání čekat.
Využití Národní soustavy kvalifikací je velmi široké, v podstatě od náboru a výběru zaměstnanců přes tvorbu adaptačního programu pro nové zaměstnance, plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, motivaci zaměstnanců, optimalizaci profesní skladby zaměstnanců až k auditu systému řízení. Firmy, které začnou celý systém využívat, mají možnost požádat i o certifikaci. Získají čestný certifikát „NSK v praxi“, který je dokladem toho, že firma využívá Národní soustavu kvalifikací ve svých personálních procesech.

Ing. Stanislav Musil

předseda sektorové rady pro potravinářství a krmivářství
(která se na zavádění NSK pro náš obor úspěšně podílela)
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Úterý, 26 Duben 2016 11:01
 
Copyright