Svaz pekařů - Vzdělávání Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani Wed, 18 Jul 2018 08:52:07 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management cs-cz Pekařská akademie http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/677-pekarska-akademie http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/677-pekarska-akademie Pekařská akademie

Jednou z důležitých rolí Svazu pekařů a cukrářů v ČR a jeho servisní organizace Pekař a cukrář s.r.o., je pořádání školení a vzdělávacích akcí pro členy profesního sdružení. Předkládáme ucelený přehled školících okruhů, harmonogram podzimních termínů, lokalit školení, programů školení a lektorů vzdělávacího projektu nazvaného „Pekařská akademie 2017“.

mihulka@svazpekaru.cz

]]>
mvalko.sk@gmail.com (Administrator) Vzdělávací aktivity svazu Tue, 09 May 2017 07:36:03 +0000
Stipendia - preferovaný obor Pekař http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/669-stipendia-preferovany-obor-pekar http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/669-stipendia-preferovany-obor-pekar Stipendia - preferovaný obor Pekař

Svaz pekařů a cukrářů v ČR nabízí členským školám metodickou a informační pomoc při žádosti o možnosti poskytovat stipendia studentům oboru PEKAŔ v krajích, kde dosud nebyl tento obor vyhlášen jako preferovaný. Z 13 krajů ČR se zařazení oboru PEKAŘ mezi preferované podařilo dosáhnout v 7, jako zatím poslední přibyl Kraj Vysočina. Pokud Vaše škola působí v kraji, kde dosud nebyl preferovaný obor PEKAŘ zřizovatelem/krajem vyhlášen, můžete využít podklady v příloze a oslovit příslušný školský odbor ve Vašem krají s cílem podpory pekařského řemesla. 

drizal@svazpekaru.cz

]]>
mvalko.sk@gmail.com (Administrator) Vzdělávací aktivity svazu Wed, 08 Mar 2017 09:21:57 +0000
Vzdělávací aktivity svazu_2 http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/584-vzdelavaci-aktivity-svazu http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/584-vzdelavaci-aktivity-svazu Vzdělávací aktivity Svazu - aktuality

V přílohách článku naleznete dokumenty, navazující na aktuální vzdělávací aktivity Svazu pekařů a cukrářů v ČR, z.s. Jde o informaci o vzniku a programu Sekce škol, kontakty na zapojené odborné školy, a další aktuální dokumetnty z oblasti vzdělávání. 

Iniciativa "Naši pekaři" natočila náborový film "Nebuď houska", který by měl oslovit zájemce o pekařské a cukrářské řemeslo z řad absolventů základních škol a mládeže všeobecně. Nový film je k dispozici ke stažení na odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=MXxgZ8IAIBc

drizal@svazpkearu.cz

]]>
mihulka@svazpekaru.cz (Mihulka) Vzdělávací aktivity svazu Tue, 26 Apr 2016 11:18:54 +0000
Dotace a podpora vzdělávání http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/583-dotace-a-podora-vzdalavani http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/583-dotace-a-podora-vzdalavani Dotace a podpora vzdělávání

Článek je zaměřen na informace o možnostech získání dotace na vzdělávání zaměstnanců a na informační podporu zájemců o vzdělávací programy (průvodce pro firmy navázenání konktaků se školami, informace o systému odborného vzdělávání pro manažery, účetní a právní aspekty realizace vzdělávacích programů ve firmách).

V přílohách lze nalézt také informace o aktuálním dotačním programu POVEZ II a nabídku Institutu pro vzdělávání.

drizal@svazpekaru.cz

]]>
mvalko.sk@gmail.com (Administrator) Vzdělávací aktivity svazu Tue, 26 Apr 2016 10:52:15 +0000
Řemesla a jejich popularita http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/157-povolani-a-kvalifikace/582-remesla-a-jejich-popularita http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/157-povolani-a-kvalifikace/582-remesla-a-jejich-popularita Řemesla a jejich popularita

V přílohách článku jsou obsaženy řada statistické informace a průzkumy na téma, jak jsou řemesla vnímána populací ČR z hlediska atraktivity a jaký je o ně zájem u žáků v posledních ročnících základních škol. Rozvoj řemesel je rovněž podporován v jednotlivých krajích a také prostřednictvím iniciativy "Rok řemesel 2016" (Asocialce malých a středních podnků a živnostníků ČR).

mihulka@svazpekaru.cz

]]>
mihulka@svazpekaru.cz (Mihulka) Povolání a kvalifikace Tue, 26 Apr 2016 10:24:07 +0000
Sekce potravinářských škol http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/469-sekce-potravinarskych-skol http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/469-sekce-potravinarskych-skol Školení pro učitele odborných škol

Svaz pekařů a cukrářů v ČR uspořádal v rámci Sekce odborných škol v letech 2015-16 tematická školení pro učitele odborných škol. Šklení se konala v členských firmách Svazu. Reportáže ze školení naleznete v přílohách článku. 

Ing. Jaromír Dřízal
drizal@svapekaru.cz

]]>
mvalko.sk@gmail.com (Administrator) Vzdělávací aktivity svazu Wed, 17 Dec 2014 10:51:11 +0000
Usnadněte si personální práci http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/468-usnadnete-si-personalni-praci http://www.svazpekaru.cz/index.php/vzdelavani/156-vzdelavaci-aktivity-svazu/468-usnadnete-si-personalni-praci Usnadněte si personální práci

Známe to všichni, potřebujeme kvalifikované pracovníky a trh práce je zcela určitě zrovna nenabízí. Lze tomu jít nějak naproti? Odpověď zní, že zcela určitě. Účastníci svazových projektů na vzdělávání zaměstnanců členů svazu se s tím už setkali. Jde o profesní kvalifikace v rámci zákona č. 179/2006 Sb., o dalším vzdělávání.

]]>
mvalko.sk@gmail.com (Administrator) Vzdělávací aktivity svazu Wed, 17 Dec 2014 10:40:57 +0000