Monitoring tisku

V přílohách naleznete příspěvky na aktuální „pekařská“ a další oborová témata v rámci pravidelného monitoringu tisku: