Představenstvo SPaC ČR se po důkladném zvážení všech souvislostí rozhodlo zrušit uspořádání letošního ročníku Strojně-technologického semináře v Čejkovicích, který byl plánován v termínu 25. listopadu.

Důvody jsou následující:
– rychle se zhoršující epidemiologická situace v ČR s kulminací v době konání akce
– přísná opatření vlády ČR, která musí organizátoři zajistit při hromadných akcích
– povinnost účastníků nosit ve vnitřních prostorách roušky/respirátory a dodržovat předepsané rozestupy,
což by byl při byznysově-společenském charakteru akce značný problém pro účastníky
– nižší účast na akci poznamenaná obavou z nákazy zaměstnanců a možnými komplikacemi pro období
vánočního zásobování

Věříme, že rozhodnutí profesního sdružení pochopíte a setkáme se opět na populární akci v Čejkovicích v lepších podmínkách a v hojném počtu příští rok.

Ing. Jaromír Dřízal, výkonný ředitel SPaC ČR

Příloha: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19, účinné od 22. listopadu 2021.
Žlutě jsou zvýrazněny pasáže, které se mohou týkat aktivit Vaší společnosti.

MZd –Mimořádné opatření Covid-19