Podpora společných zájmů – členstvím můžete přispět k prohloubení vzájemné spolupráce, soudržnosti a podpoře společných zájmů firem působících v oboru

Zvýšení prestiže a vyjednávací síly – podpora vyjednávací síly Svazu k lobingu u orgánů státní správy, organizací a institucí jejichž činnost souvisí s podnikáním v pekárenském oboru, v Potravinářské/Hospodářské komoře a u obchodních asociací

Účast na odborných seminářích, výstavách a soutěžích kvality – příležitost získat informace o nových trendech v oboru, shlédnout aktuální novinky (stroje, technologie, suroviny, přípravky, služby) a účastnit se pořádaných soutěží kvality

Sdílení zkušeností – možnost pravidelného setkávání s profesními kolegy na svazových akcích, výměna informací a zkušeností, navazování neformálních kontaktů

Informační a poradenský servis – poskytování informací, konzultací a poradenského servisu z informační databáze Svazu pro členské subjekty

Bezplatné školení – zapojení se do vzdělávacího projektu „Pekařská akademie“, možnost získat cenné informace k aktuálním tématům od kvalifikovaných lektorů

Dotační příležitosti – možnost využívat dotační zdroje Ministerstva zemědělství z Programů rozvoje venkova, které pro výrobce pekařských a cukrářských prosadil Svaz

České cechovní normy – příležitost pro výrobce vrátit se k osvědčeným tradičním recepturám výrobků a požadovat za ně u obchodníků odpovídající ceny. Svaz je odborným garantem, který se prostřednictvím zřízené komise vyjadřuje k žádostem o přidělení ČCN Potravinářské komory ČR u pekařských a cukrářských výrobků

Výchova mladých potravinářů – využití výsledků spolupráce Svazu a potravinářských škol a učilišť ke zlepšení kvality lidských zdrojů u členských společností

Informovanost o aktuálním dění v oboru – prostřednictvím svazových akcí, oborového časopisu PEKAŘ CUKRÁŘ, ROČENKY, svazového webu www.svazpekaru.cz