Ministr zemědělství M. Toman v dopise zaslaném J. Dřízalovi, výkonnému řediteli Svazu pekařů, poděkoval všem pracovníkům pekařských provozů „za zvládnutí situace v celém průběhu epidemie koronaviru. Ani u tohoto nezastupitelného segmentu rychloobrátkového potravinářského zboží nedošlo k přerušení výroby, resp. k výpadkům zásobování našich obyvatel základní potravinou, kterou chleba a pečivo bezesporu je. Plně si uvědomuji postavení tohoto specifického oboru, jeho význam pro zaměstnanost mezi našimi potravináři a plně chápu Vaši žádost o podporu výrobců v pekárenském oboru“.

Dopis v plném znění je zveřejněn v příloze.