Školení interních auditorů k certifikaci systémů kvality ISO, IFS, BRC proběhlo 22. června. Lektorem byla se Svazem spolupracující odbornice v této oblasti Ing. Pavla Humpolíková. Úspěšní účastníci kurzu obdrželi certifikát společnosti Bureau Veritas Services CZ.

Po prázdninách bude opět pokračovat vzdělávací svazový projekt Pekařská akademie. Podzimní školení začnou probíhat v závislosti na vývoji epidemické situace během léta. Plán školicích aktivit bude rovněž reagovat na podněty z členské základny. Připravujeme školení zejména z oblastí obchodních dovedností, dotací, pracovně-právní agendy, potravinářské legislativy a trendů v surovinách a technologiích. Plánujeme rovněž školení pro učitele potravinářských škol, které se tradičně uskutečňují v členských dodavatelských firmách.

Pozvánky s nabídkou školení budou na členské firmy rozeslány s dostatečným předstihem. Bližší informace ke školení je možné získat v kanceláři Svazu.

Související obrázky: