Po prázdninách se opět rozjel vzdělávací svazový projekt Pekařská akademie. Svaz pro své členy připravil několik přínosných školení z oblasti obchodu, legislativy a kvality potravin.

15.-16. září proběhlo školení obchodních manažerů k vyjednávání s nákupčími obchodních řetězců. Kurz navázal na úspěšné školení v loňském roce, přednášel fundovaný a oblíbený lektor Radek Kos.

25. září se uskutečnilo školení k novele Zákoníku práce. Lektorem kurzu byl zkušený právník z pracovněprávní oblasti Vladimír Černý, který seznámil účastníky s legislativními změnami, které přináší novela ZP.
Školení interních auditorů k certifikaci systémů kvality ISO, IFS, BRC, původně plánované na 19. října, bude z epidemiologických důvodů přesunuto na jiný termín. Lektorem bude se Svazem spolupracující odbornice v této oblasti Pavla Humpolíková. Úspěšní účastníci kurzu obdrží certifikát společnosti Bureau Veritas.
Pro majitele řemeslných pekáren či obchodní zástupce středních pekáren bude určen kurs zaměřený k vyjednávání s odběrateli s názvem „Jak prodat, co chci já“! Kurs je plánovaný na 5.-6.11., lektorem bude opět Radek Kos.
Připravujeme rovněž školení pro učitele potravinářských škol, které se tradičně uskutečňují v členských dodavatelských firmách.

Pozvánky s nabídkou školení budou na členské firmy rozeslány s dostatečným předstihem. Bližší informace ke školení je možné získat v kanceláři Svazu.