Téma měsíce:  Pece a linky pro výrobu chleba, běžného pečiva a spec. sortimentu

Výběr z obsahu: Pekař roku 2022 – Pozvánka na Dny chleba –  25 let firmy Pfahnl – Nové logo Svazu – SOU Vyšehrad

Inzerenti PC 4

backaldrin s.r.o.
breAd
IREKS ENZYMA s.r.o.
LIBERECKÉ STROJÍRNY s.r.o.
MASO-PROFIT s.r.o.
MLÝN PERNER, spol. s r.o.
MOPOS a.s.
Mutltivac CZ – Fritsch
JAROSPOL Technology
PEKASS s.r.o.
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o.
Puratos CZ, a.s.
TBA Plastové obaly
TOPOS a.s.
SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
S.S.K. s.r.o.
QSL s.r.o.
Zeelandia spol. s r.o.