10. března zveřejnilo Ministerstvo zemědělství na svých stránkách Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ. Podpora má pomoci subjektům dodávajícím potraviny do stravovacích služeb,
u nichž došlo k poklesu příjmů o více než 25 %. 

Příjem žádostí bude probíhat od 15. března do 30. dubna 2021. Text Zásad včetně podrobného návodu na podání žádosti o podporu jsou k dispozici níže: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi