20. ledna 2020 vstoupila v platnost vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské, cukrářské výrobky a těsta (18/2020/Sb.). Úplné znění vyhlášky a komentář naleznete v přílohách.