Přehled nejvýznamnějších novinek v české a evropské potravinové legislativě roku 2020 naleznete v příloze. Komplexní přehled zákonů, vyhlášek a dalších aktuálních dokumentů z této oblasti je zveřejněn na webových stránkách foodnet.cz.