Od vzniku koronavirové epidemie v březnu 2020 nebylo možné z důvodu restriktivních vládních opatření pořádat prezenční svazové akce či byly konány pouze v omezené míře. Za období téměř rok a půl proto citelně chybí našim členům z řad pekáren, dodavatelských společností a škol osobní kontakt s kolegy z oboru, výměna informací a zkušeností či společenská setkávání. Současné rozvolňování však již umožňuje od 2. pololetí opět nastartovat prezenční setkávání zástupců našeho oboru pod záštitou Svazu. Přinášíme proto stručný přehled svazových akcí na druhou polovinu letošního roku, tak jak jej schválilo v červnu představenstvo cechu. Přehled je doplněn o termín konání VH a plesu v 1/2022. Jedná se o informativní přehled, který může doznat změn v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Den českých pekařů a cukrářůčtvrtek 26. srpna České Budějovice

 • ročník akce v objektu Solnice, program: výstava dodavatelů, odborný seminář, společenské setkání – partnerem akce společnost Zeelandia, pro zájemce možnost návštěvy výstavy Země živitelka
 • odborný seminář: obchodní témata, postcovidové trendy na trhu, online prodej pečiva, edukace k vyjednávání na řetězcích, digitalizace v oboru, panelová diskuze – atraktivní hosté
 • společenský večer v restauraci Solnice a open air, raut pro hosty, živá hudba

Setkání čestných členů k „30“ výročí Svazu  – středa 15. září Pardubice

 • setkání se uskuteční v rámci největší pekařské akce v ČR – Dny chleba Pardubice 2021
 • program: účast na slavnostním ceremoniálu, přivítání čestných členů, slavnostní oběd, oslava 30. výročí, možnost účasti na společenském večeru s vyhlášením výsledků národní soutěže Chléb roku

Dny chleba Pardubice – středa 15. září výstaviště IDEON Pardubice

 • rámcový program a časový harmonogram akce je uveden na str. 8 časopisu

Světový den chleba – pátek 15. října Břevnovský klášter Praha

 • koncept programu akce se aktuálně připravuje, vzhledem k četnosti podzimních svazových akcí proběhne oslava svátku chleba v režimu on-line a bude podpořena informační mediální kampaní o chlebu

Strojně-technologický seminář – čtvrtek 25. listopadu Čejkovice

 • ročník strojně-technologického semináře, návštěvníky oblíbená akce byla přesunuta na listopad
 • program: výstava dodavatelů, odborný seminář, společenský večer v Hotelu Zámek s ochutnávkou moravských vín a cimbálovkou

Národní soutěž Pekař roku – junior

 • vzhledem k situaci v členských školách a učilištích (dlouhá distanční výuka, omezená praktická příprava ve školních dílnách) se národní soutěž pekařských talentů uskuteční v jarním termínu roku 2022

 Valná hromada Svazu a pekařský ples – 15. leden 2022

 • volební valná hromada a pekařský ples se uskuteční v sobotu 15. ledna 2022 v Hotelu International Brno
 • organizátoři připravují atraktivní večerní program: program Havana

Bližší informace o konání jednotlivých akcí zašle Kancelář svazu členské základně v dostatečném předstihu.

Všechny zájemce srdečně zveme na podzimní svazové akce!