Dne 17. června se uskutečnilo v sídle Hospodářské komory Florentinum na Praze 1 setkání nejvyšších představitelů HK ČR a SPaC ČR. Cílem setkání bylo navázat užší spolupráci obou profesních  sdružení a spojit síly při dosahování cílů obou stran v řadě prioritních oblastí. Vedení Svazu velmi  ocenilo účinný lobing na pomoc podnikatelům a servisní činnost HK v období epidemie koronaviru  v naší zemi. Společné zájmy a cíle vyústily v podpis Memoranda o spolupráci, vzájemné podpoře  a poskytování informací obou stran, které podepsali Vladimír Dlouhý a Jiří Balabán. Pokud se spolupráce v rámci Memoranda osvědčí, může vyústit v budoucnu v plné členství Svazu v HK.

Hospodářskou komoru na jednání zastupoval prezident Vladimír Dlouhý, vedoucí legislativního odboru Vl. Minčič a tajemník HK T. Vrbík. Svaz reprezentoval předseda představenstva Jiří Balabán, místopředsedové J. Kurčík a B. Štanglica, předseda DR J. Gec a výkonný ředitel J. Dřízal. Před podpisem Memoranda proběhla diskuze zástupců obou stran na aktuální hospodářská a ekonomická témata, Vl. Dlouhý se též živě zajímal o situaci v pekárenském oboru.

Více v příloze …