Vážení pekařští kolegové a zájemci o dění v pekárenském oboru,

12. června jsme členům svazu rozeslali 2. číslo SVAZOVÉHO NEWSLETTERU. Prostřednictvím tohoto formátu chceme nadále členskou základnu informovat o aktuálním dění v oboru. Věříme, že tato stručná pekařská „svodka“ o situaci na pekařském trhu, trendech či inovacích, připravovaných svazových akcích a dalších novinkách souvisejících s podnikáním v pekařském a cukrářském byznysu, bude pro Vás přínosná. V čísle 2/2020 jsme informovali o následujících tématech:

Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění! Příslušná novela programu Antivirus jed výsledkem společného lobingu HK, PK za podpory našeho Svazu. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen.

20. května 2020 se uskutečnila videokonference, která navazuje na loňské a předloňské výjezdy zástupců vedení Svazu ze pekárnami v regionech. Pokud to epidemiologická situace dovolí, setkání Pekaři tour se letos na podzim uskuteční 2x v klasickém „výjezdním“ formátu, a to jednou pro pekaře z oblasti Čech a druhé setkání bude určeno pekařům z Moravy.

Odbornou veřejnost jsme vyzvali k zasílání příspěvků, které by obohatily obsah svazových sociálních sítí (FB a Instagram).  Podělte se s námi o mediálně zajímavá témata, která pomohou popularizovat pekařinu a cukrařinu. Zveřejnili jsme rovněž aktualizovaný kalendář letošních akcí Svazu, informaci o možnosti využívat Burzu strojů na našem webu a zprávu o zahájení prací na vydání V. závěrečného dílu řady publikací Pekařská technologie – Moderní trendy v pekárenství.