S ohledem na aktuální vývoj epidemické situace a průběhu očkování byl zrušen letošní ročník komplexu potravinářských veletrhů SALIMA a veletrhu obalů a tisku EmbaxPrint, který byl plánován na 28.–30. června 2021. Změna byla konzultována s partnerskými svazy a klíčovými vystavovateli. Přípravy byly ukončeny s ohledem na snížení rizika zmařených investic do přípravy na straně vystavovatelů i organizátora.  Nový termín potravinářských veletrhů a veletrhu EmbaxPrint bude stanoven na základě diskuze s profesními svazy a průzkumu mezi vystavovateli.