Na 130 výrobců, dodavatelů a škol zastupuje Svaz pekařů a cukrářů v ČR. Pekárny mají své receptury a každá peče trochu jinak, všichni členové však mají společný
zájem na rozvoji svého oboru a podnikání. Proto táhnou za jeden provaz a aktuálně hledají nového výkonného ředitele svého cechu. Bližší podmínky výběrového řízení naleznete v inzerci – viz příloha.

Výběrové řízení – Výkonný ředitel Svazu