Svaz plní pro své členy funkci informačního, konzultačního, poradenského a školicího centra. Tuto činnost řídí Komise lidských zdrojů zřízená představenstvem Svazu.

Pekařská akademie

Vzdělávací aktivity Svazu probíhají v rámci zaštiťujícího projektu Pekařská akademie. Svaz organizuje dle potřeb a požadavků členské základny nejrůznější školení v oblasti manažerských a obchodních dovedností, potravinové legislativy, pracovního práva, dotací, aj.

Odborné semináře

Důležitou součástí ke zvýšení informovanosti a kvalifikace zaměstnanců členských společností slouží odborné semináře a workshopy. Jsou organizovány pro zájemce v rámci svazových akcí a jsou tématicky rozděleny na oblast výrobní, obchodní a strojně-technologickou.

Školení pro učitele odborných škol

Na podporu vzdělávání mladých pekařů a cukrářek v rámci potravinářského školství byla založena svazová Sekce škol. Na této platformě probíhají pravidelná setkání s vedením potravinářských škol a učilišť. Společným cílem je kvalitní příprava absolventů pro obor, propagace řemesel, propojení škol s praxí či organizování různých dovednostních soutěží.

Svaz pekařů a cukrářů ČR pořádá v rámci Sekce škol tématická školení učitelů a mistrů odborných škol v oblasti nejnovějších trendů ve výrobě, technologii, strojním vybavení či na trhu. Školení probíhají společně s praktickými ukázkami v předváděcích centrech členských dodavatelských společností.