Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR, z.s.

Sídlo firmy: Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 15270106
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. Praha,
č.účtu: 246251379/0800

Tel.: 266 199 200-3
e-mail: info@svazpekaru.cz

Pekař a cukrář s.r.o.

Sídlo firmy: Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 25187562
DIČ: CZ25187562
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Praha
ć.účtu: 138580247/0100

Tel.: 266 199 200-3
e-mail: info@svazpekaru.cz