Tiskové zprávy Svazu pekařů a cukrářů v ČR, zveřejněné v roce 2020.