Ročenka a Katalog dodavatelů pro pekaře a cukráře 2021

Počátkem února bylo představeno již 29. vydání České a slovenské ročenky pekaře a cukráře s aktualizovaným Katalogem dodavatelů pro pekaře a cukráře pro rok 2021.

•  Tradiční oborová publikace vychází v na základě podnětů z členské základny v magazínovém stylu, byla zařazena nová témata, což by mělo zvýšit atraktivnost publikace pro čtenáře i inzerenty

•  Podeváté vyšla ve spolupráci se Slovenským svazem pekařů, cukrářů a těstovinářů jako ČESKÁ a SLOVENSKÁ ROČENKA, takže dosah inzerce firem zahrnuje i Slovensko!

•  Inzerenti jsou celý rok uvedeni v praktickém „Katalogu dodavatelů výrobků a služeb pro pekaře a cukráře“, podrobně členěném podle oborů činností inzerujících firem

•  KATALOG DODAVATELŮ 2020 je opět umístěn na svazovém webu www.svazpekaru.cz

•  ROČENKA s moderní a přehlednou grafikou obsahuje fundované statě a rozhovory na aktuální témata z mlynářského, pekařského a cukrářského oboru, inspirace za zahraničí, přehled odborných veletrhů a výstav, statistiky a další důležité informace

ROČENKU 2021 si můžete objednat v redakci!

Objednávky inzerce a výtisků ROČENKY 2022 naleznete v přílohách. Termín dodání tiskových pokladů je 12. října 2022!