Příspěvkový řád členů Svazu pekařů a cukrářů v ČR

Valná hromada v souladu s částí III. § 9 Stanov schválila výši ročních plateb, pravidla pro jejich úhradu a stanovení počtu hlasovacích bodů. Výše plateb pro kategorie Pekaři a cukráři, Dodavatelské firmy a Odborné školy jsou uvedeny v příloze tohoto článku.

Roční stanovené platby hradí členové svazu následujícím způsobem:

  1. splátka za služby do 28.2. 2024
  2. splátka za služby do 30.6. 2024
  3. Členský příspěvek do  31.10. 2024

K předepsaným platbám za služby účtujeme základní sazbu DPH.

U členských firem, které pracují pro více oborů, než jen pro pekárenský a cukrárenský, je pro stanovení členského příspěvku rozhodující tržba z výroby, obchodu nebo služeb pro pekárenský a cukrárenský obor. V případě nesplnění výše stanovených plateb v uvedených termínech, je povinen člen uhradit předmětnou platbu, zvýšenou o 10 % za každých započatých 30 dnů prodlení.

Příspěvkový řád SPaC ČR 2024

Svazové priority

Priority činnosti Svazu jsou uvedeny v příloze.

Stanovy Svazu pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Stanovy jsou uvedeny v příloze.

Nové logo Svazu

Od 1. dubna 2022  je vedle stávajícího (slavnostního) loga Svazu platné také tzv. „malé logo“ (znak), který byl vytvořen ve 3 verzích. Ke stažení je k dispozici níže: