Volené orgány svazu

Představenstvo SPaC v ČR

Jméno Funkce Tel. číslo E-mail
Jiří Balabán Předseda 549 420 414 jiri.balaban@seznam.cz
Ing. Jaroslav Kurčík Místopředseda 323 668 190 kurcikj@penam.cz
Bohumil Štanglica  Místopředseda 465 420 257 b.stanglica@nopek.cz
Martin Abraham Člen 417 560 760 martin.abraham@pecud.cz
František Hrabal Člen 581 297 200 hrabal@pharmix.cz
Martin Knappe Člen 602 538 155 pekarna@knappe.cz
Petr Křivka Člen 602 161 767 pe.krivka@gmail.com
Ing. Miroslav Kubín Člen 475 500 035 miroslav.kubin@inpeko.cz
RNDr. Ladislav Unčovský Člen 566 621 250 uncovsky.l@enpeka.cz

Dozorčí rada

Jméno Funkce Tel. číslo E-mail
Ing. Jaromír Gec Předseda 543 250 155-8 jaromir.gec@ireks-enzyma.cz
Ing. Karel Kornfeil Člen 518 309 611 karel@kornfeil.cz
Mag. Tomáš Podivínský Člen 587 419 321 t.podivinsky@lesaffre.com