Svazové akce 2021

Přehled a termíny akcí pořádaných Svazem pekařů a cukrářů v ČR:
§ Pořádání akcí je závislé na režimu uplatňování vládních epidemiologických opatření, informace budou průběžně upřesňovány …

  • Valná hromada SPaC v ČR, leden (per rollam)
  • Videokonference členů Svazu k VH 2021,  20. 1.
  • Národní soutěž Pekař roku – junior (termín a místo konání budou upřesněny)
  • Dny chleba, Pardubice, Výstaviště IDEON (termín a program akce bude upřesněn
  • Den českých pekařů a cukrářů, 26. 8., České Budějovice – výstava dodavatelů, seminář, společenský večer
  • Konference ke Světovému dni chleba, 15. 10. Praha, Břevnovský klášter
  • Strojně-technologický seminář, 21. 10., Čejkovice – výstava dodavatelů, seminář, společenský večer