Svazové akce 2021

Přehled a termíny akcí pořádaných Svazem pekařů a cukrářů v ČR:
§ Pořádání akcí je závislé na režimu uplatňování vládních epidemiologických opatření, informace budou průběžně upřesňovány …

  • Valná hromada SPaC v ČR, leden (per rollam)
  • Videokonference členů Svazu k VH 2021,  20. 1.
  • Národní soutěž Pekař roku – junior (akce byla přesunuta na 1. pololetí 2022)
  • Den českých pekařů a cukrářů, 26. 8., České Budějovice, SOLNICE – výstava dodavatelů, seminář, společenský večer
  • Dny chleba, 15. září, Pardubice, Výstaviště IDEON – soutěž Chléb roku, výstava dodavatelů. seminář, společenský večer
  • Konference ke Světovému dni chleba, 15. 10. Praha, Břevnovský klášter
  • Strojně-technologický seminář, 25. 11., Čejkovice – výstava dodavatelů, seminář, společenský večer