Svazové akce 2022

Přehled a termíny akcí pořádaných Svazem pekařů a cukrářů v ČR:

  • Valná hromada SPaC v ČR, 26. ledna (Střítež, Hotel Věžičky)
  • Národní soutěž Pekař roku – junior, 29.– 30. března (SPŠPaS Pardubice)
  • Dny chleba, 8. června, Pardubice, Výstaviště IDEON – soutěž Chléb roku, výstava dodavatelů. seminář, společenský večer
  • Tisková konference ke Světovému dni chleba, (pouze pro média), Praha, 13. října 
  • Strojně-technologický seminář, 18. října, Čejkovice – výstava dodavatelů, seminář, společenský večer