Svazové akce 2023

Přehled a termíny akcí pořádaných Svazem pekařů a cukrářů v ČR:

  • Valná hromada SPaC v ČR, 21. března (Střítež, Hotel Věžičky)
  • Národní soutěž Pekař roku – junior, 28.– 29. března (backaldrin Kladno)
  • Dny chleba, 14. června, Pardubice, Výstaviště IDEON – soutěž Chléb roku, výstava dodavatelů. seminář, společenský večer
  • Tisková konference ke Světovému dni chleba, (pouze pro média), Praha, 15. června 
  • Světový den chleba, 12. října (Praha, Café Louvre – TK pouze pro zvané)
  • Pekařská konference v Čejkovicích (10. října) – výstava dodavatelů, seminář, společenský večer

Související obrázky: