PEKAŘ CUKRÁŘ – ediční plán 2023

Odborné periodikum pro zájemce o aktuální dění v pekařském a cukrářském oboru vychází 33. rok, tištěný náklad 1 000 výtisků, k odběru on-line verze je přihlášeno 2 000 adres, celorepubliková přímá distribuce + odběratelé na Slovensku. Vychází 10x ročně (měsíčník + zimní (1-2) / letní (7-8) dvojčíslo.

Ediční plán ke stažení: PEKAŘ CUKRÁŘ – Ediční plán 2023

Nabízíme možnost:
– inzerce (ceník je umístěn na webu nebo jej zašleme na vyžádání)
– externí autorské spolupráce při tvorbě redakčních článků

Cena ročního předplatného časopisu činí 800 Kč + 10 % DPH (pro členy Svazu 600,- Kč + 10 % DPH)

K typickým čtenářům patří zejména manažeři a zaměstnanci firem, dodavatelsky či odběratelsky souvisejících s pekařským a cukrářským oborem (výrobci – pekárny, mlýny, cukrárny, dodavatelé strojů a zařízení, surovin, polotovarů a celého spektra služeb včetně IT). Z hlediska inzerentů jde o obchodně-informační produkt pro vrcholový management, který slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu, příležitostí pro inovace sortimentu, technologií, vybavení či jako podklad pro rozhodování o konkrétních investicích atd. Distribuce probíhá přímo na základě klientské databáze, nevzniká prakticky žádná remitenda. Případné kolísání nákladu vzniká požadavky na zvýšenou distribuci před akcemi (výstavy, semináře). V souladu s edičním plánem střídavě vycházejí specializované přílohy „Stroje a zařízení pro pekaře a cukráře“ a „Suroviny, přípravky a polotovary pro pekaře a cukráře“ a další tematicky zaměřené okruhy. Po celý rok se střídají tematické inzertní kampaně (k odborným seminářům, redakčním tématům aj.). Z výsledků pravidelného redakčního průzkumu vyplývá, že firmy tematické inzertní kampaně oslovují. Uzávěrka příjmu objednávek inzerce je zpravidla k 10. dni v měsíci vydání aktuálního čísla, popř. podle dohody s redakcí.

Pravidelné rubriky a redakční témata (abecedně řazeno)
• Aktuálně z firem (firemní akce)
• Aplikovaný výzkum
• Burza strojů a zařízení
• Dotace
• (Foto)reportáž
• Historie řemesla (Pekařské retro)
• Inzerce a PR články
• Jubilea (firem, osobností z oboru)
• Moderní obchod
• Pekařská akademie
• Představujeme (nový člen svazu, potravinářská škola, dodavatelská firma aj.)
• Přípravky
• Pohled odborníka
• Právní poradna
• Potravinářský infoservis
• Pozvánka
• Řemeslná pekárna
• Soutěže
• Stroje a zařízení
• Suroviny
• Trendy a trhy
• Téma (měsíce)
• Úvodník
• Výstavy a veletrhy
• Vzdělávání / Potravinářské školy a učiliště
• Ze semináře
• Zdravá výživa
• Zprávy z médií
• Ze zahraničí
• Ze života svazu

Inzertní a redakční témata měsíce

PC 01–02/leden-únor (dvojčíslo, do tisku = 20/1) – Témata měsíce:
1) Veletrh Salima/MBK 2023 – pozvánky vystavovatelů k návštěvě expozice
2) „Přípravky“: Pekařské Velikonoce (jemné pečivo, cukrařina (tradice, trendy, speciality)

PC 03/březen (do tisku = 17/3) – Témata měsíce:
1) „Stroje“: Tipy pro obnovu zařízení řemeslných a průmyslových pekáren s ohledem na úspory energií a náhradu pracovní síly
2) Trendy a postřehy ze Salimy/MBK, zhodnocení perspektiv veletržních aktivit v ČR
3) Reportáž z valné hromady Svazu pekařů

PC 04/duben (do tisku 20/4) Témata měsíce:
1) „Přípravky“: Návrat tradičních pekařských i cukrářských výrobků (dle „starých“ chutí a receptur) s využitím moderních technologií a přípravků
2) Soutěž Pekař roku 2023 – výsledky, reportáž

PC 05/květen (do tisku = 19/5) – Témata měsíce:
1) Pozvánky firem na Dny chleba (výstava dodavatelů)
2) „Stroje“: Zařízení pro tvarování a dělení těsta, řízené kynutí, zchlazování a mrazení těsta

PC 06/červen (do tisku = 15/6) – Témata měsíce:
1) „Přípravky“ – Bezéčkové přípravky, výrobky se zdravotními benefity (nutričně cennými složkami)
2) Dny chleba: reportáž, výsledky soutěže Chléb roku 2023, přednášky ze semináře

PC 07-08 / červenec–srpen (dvojčíslo, do tisku = 28/7) – Témata měsíce:
1) „Pekařský obchod“: Zařízení & vybavení interiérů, osvětlení, pokladní systémy
2) Pekařský autopark – užitkové vozy, nástavby, mobilní prodej apod.
3) Zařízení, vybavení, technologie a suroviny pro řemeslné pekárny

PC 09/září (do tisku = 20/9) – Témata měsíce:
1) „Stroje“: Energeticky úsporná pekárna – alternativy vybavení i topných médií (plyn, elektřina, termoolej, štěpka). Možnosti dotací pro rozvojové investice.
2) Pozvánky firem na podzimní výstavu dodavatelů a seminář Svazu pekařů
3) Pozvánky českých vystavovatelů na světový pekařský veletrh IBA Mnichov (22—26.10.)

PC 10/říjen (do tisku = 20/10) – Témata měsíce:
1) „Přípravky“ = Způsoby prodlužování čerstvosti, trvanlivosti a atraktivního vzhledu pekařských výrobků
2) Světový den chleba – reportáž

PC 11/listopad (do tisku = 16/11) – Témata měsíce:
1) „Stroje“ / „Přípravky“ – Novinky/trendy ze světového pekařského veletrhu IBA 2023
2) Zařízení, technologie a suroviny pro výrobu snacků, pizzy a dalšího sortimentu pro rychlé občerstvení

PC 12/prosinec (do tisku = 15/12) – Témata měsíce:
1) „Stroje“ / „Přípravky“ – Hodnocení obchodního roku, spolupráce s pekárnami, nejžádanější sortiment
2) PF 2023

Interní zásady schvalování důležitých svazových výstupů

Obsah inzertních materiálů musí odpovídat přijatému Etickému kodexu, za což odpovídá vedoucí vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o. Rovněž posuzuje obsah inzerce, který by měl být v souladu s podnikatelskými zájmy členů Svazu. Příspěvky jednotlivých autorů článků v periodikách Svazu by svým vyzněním měly být v souladu se Stanovami a schválenými Prioritami Svazu na příslušný rok a podléhají schválení redakční rady.
Ing. Stanislav Mihulka, CSc., 30.11.022

Související obrázky: