PEKAŘ CUKRÁŘ – ediční plán 2022

Odborné periodikum pro zájemce o aktuální dění v pekařském a cukrářském oboru vychází 32. rok, tištěný náklad 1 000 výtisků, on-line verze rozesílána na 2 000 adres, celorepubliková přímá distribuce + odběratelé na Slovensku. Vychází 11x ročně (měsíčník + letní dvojčíslo)

Nabízíme možnost:
– inzerce (ceník je umístěn na webu nebo jej zašleme na vyžádání)
– externí autorské spolupráce při tvorbě měsíčníku

Cena jednoho čísla měsíčníku činí 45 Kč + 10 % DPH. Cena ročního předplatného časopisu činí 490 Kč + 10 % DPH (pro členy Svazu 390,- Kč + 10 % DPH)

K typickým čtenářům patří zejména manažeři a zaměstnanci firem, dodavatelsky či odběratelsky souvisejících s pekařským a cukrářským oborem (výrobci – pekárny, mlýny, cukrárny, dodavatelé strojů a zařízení, surovin, polotovarů a celého spektra služeb včetně IT). Z hlediska inzerentů jde o obcodně-informační produkt pro vrcholový management, který slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu, příležitostí pro inovace sortimentu, technologií, vybavení či jako podklad pro rozhodování o konkrétních investicích atd. Distribuce probíhá přímo na základě klientské databáze, nevzniká prakticky žádná remitenda. Kolísání nákladu vzniká požadavky na zvýšenou distribuci před akcemi (výstavy, semináře). V souladu s edičním plánem střídavě vycházejí specializované přílohy „Stroje a zařízení pro pekaře a cukráře“ a „Suroviny, přípravky a polotovary pro pekaře a cukráře“ a další tematicky zaměřené okruhy. Po celý rok se střídají tematické inzertní kampaně (k odborným seminářům, redakčním tématům aj.). Z výsledků pravidelného redakčního průzkumu vyplývá, že firmy tematické inzertní kampaně oslovují. Uzávěrka příjmu objednávek inzerce je zpravidla k 10. dni v měsíci vydání aktuálního čísla, popř. podle dohody s redakcí.

1. Pravidelné rubriky a redakční témata (abecedně řazeno)

 • Aktuálně z firem (firemní akce)
 • Aplikovaný výzkum
 • Burza strojů a zařízení
 • Dotace
 • (Foto)reportáž
 • Historie řemesla (Pekařské retro)
 • Inzerce a PR články
 • Jubilea (firem, osobností z oboru)
 • Moderní obchod
 • Pekařská akademie
 • Představujeme (nový člen svazu, potravinářská škola, dodavatelská firma aj.)
 • Přípravky
 • Pohled odborníka
 • Právní poradna
 • Potravinářský infoservis
 • Pozvánka
 • Řemeslná pekárna
 • Soutěže
 • Stroje a zařízení
 • Suroviny
 • Trendy a trhy
 • Téma (měsíce)
 • Úvodník
 • Výstavy a veletrhy
 • Vzdělávání / Potravinářské školy a učiliště
 • Ze semináře
 • Zdravá výživa
 • Zprávy z médií
 • Ze zahraničí
 • Ze života svazu

2) Inzertní a redakční témata měsíce

PC 01/leden (do tisku = 21/1) – Témata měsíce:
1) „Suroviny“ – Pečení z trendových mouk
2) „Přípravky“ – Novinky a trendy pro nadcházející rok

PC 02/únor (do tisku = 18/2) – Témata měsíce:
1) Ohlasy z volební valné hromady – Priority činnosti Svazu 2022
2) „Stroje“– Tipy pro obnovu zařízení řemeslných a průmyslových pekáren, výrobníky a zařízení pro výrobu zmrzlin

PC 03/březen (do tisku = 18/3) – Téma měsíce:
„Přípravky“ – Pekařské Velikonoce (tradice, trendy, speciality)

PC 04/duben (do tisku 22/4) Témata měsíce:
1) „Stroje“ – Pece a linky pro výrobu chleba, běžného pečiva a spec. sortimentu
2) Soutěž Pekař roku 2022 – výsledky, reportáž

PC 05/květen (do tisku = 20/5) – Témata měsíce:
1) Pozvánky firem na Dny chleba
2)„Přípravky“ – Bezéčkové suroviny a přípravky (clean label) pro pek. a cukr. výrobky

PC 06/červen (do tisku = 15/6) – Témata měsíce:
1) „Stroje a zařízení“ – Řízené kynutí a zmrazování pro optimalizaci dodávek pekařského sortimentu
2) Dny chleba: Reportáž, výsledky soutěže Chléb roku 2022, přednášky ze semináře

PC 07-08/červenec – srpen (do tisku = 29/7) – Témata měsíce:
1) „Pekařský obchod“: Zařízení & vybavení interiérů, osvětlení, pokladní systémy
2) Pekařský autopark – užitkové vozy, nástavby apod.
3) „IT & softwarová řešení pro pekárny“: Výroba, sklad, expedice, pokladní systémy a ostatní SW řešení pro podporu výroby a odbytu
4) Balení & logistika v pekárenské výrobě

PC 09/září (do tisku = 20/9) – Témata měsíce:
1) „Přípravky“: Novinky a trendy pro cukrářskou výrobu + inspirace pro vánoční sortiment pekáren i cukráren
2) Pozvánky firem do Čejkovic

PC 10/říjen (do tisku = 20/10) – Témata měsíce:
1) Stroje a zařízení“ – Topná média (plyn versus termoolej), využití odpadního tepla
2) Světový den chleba – reportáž

PC 11/listopad (do tisku = 22/11) – Témata měsíce:
1) „Stroje“ / „Přípravky“ – Novinky/trendy z evropského pekařského veletrhu Sudback
2) Reportáž + přednášky ze semináře „Čejkovice 2022“

PC 12/prosinec (do tisku = 16/12) – Témata měsíce:
1) „Stroje“ / „Přípravky“ – Hodnocení obchodního roku, spolupráce s pekárnami, nejžádanější sortiment, PF 2023

3. Interní zásady schvalování důležitých svazových výstupů

Obsah inzertních materiálů musí odpovídat přijatému Etickému kodexu, za což odpovídá vedoucí vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o. Rovněž posuzuje obsah inzerce, který by měl být v souladu s podnikatelskými zájmy členů Svazu.

Příspěvky jednotlivých autorů článků v periodikách svazu, by svým vyzněním měly být v souladu se Stanovami a schválenými Prioritami svazu na příslušný rok a podléhají schválení redakční rady. Vedoucí vydavatelství je v dostatečném časovém předstihu zašle e-mailem k vyjádření členům redakční rady. Připomínky členů redakční rady budou zapracovány do textu příslušného článku.