PEKAŘ CUKRÁŘ – ediční plán 2020

Odborné periodikum pro zájemce o aktuální dění v pekařském a cukrářském oboru vychází 30. rok nákladem 1 500–3 000 výtisků, celorepubliková přímá distribuce.

Nabízíme možnost:
– inzerce (ceník je umístěn na webu nebo jej zašleme na vyžádání)
– externí autorské spolupráce při tvorbě měsíčníku

Cena jednoho čísla měsíčníku činí 45 Kč + 10 % DPH. Cena ročního předplatného časopisu činí 490 Kč + 10 % DPH (pro členy Svazu 390,- Kč + 10 % DPH)

K typickým čtenářům patří zejména manažeři a zaměstnanci firem, dodavatelsky či odběratelsky souvisejících s pekařským a cukrářským oborem (výrobci – pekárny, mlýny, cukrárny, dodavatelé strojů a zařízení, surovin, polotovarů a celého spektra služeb včetně IT). Z hlediska inzerentů jde o typický produkt pro vrcholový management, který slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu, příležitostí pro inovace sortimentu, technologií, vybavení či jako podklad pro rozhodování o konkrétních inesticích atd. Distribuce probíhá přímo na základě klientské databáze, nevzniká prakticky žádná remitenda. Kolísání nákladu vzniká požadavky na zvýšenou distribuci před akcemi (výstavy, semináře). V souladu s edičním plánem od roku 2009 střídavě vycházejí specializované přílohy „Stroje a zařízení pro pekaře a cukráře“ a „Suroviny, přípravky a polotovary pro pekaře a cukráře“ a další tematicky zaměřené okruhy (podrobněji viz „Ediční plán“). Po celý rok se střídají tematické inzertní kampaně (k odborným seminářům, redakčním tématům aj.). Z výsledků redakčního průzkumu vyplývá, že firmy tematické inzertní kampaně oslovují. Uzávěrka příjmu objednávek inzerce je zpravidla k 10. dni v měsíci vydání aktuálního čísla, popř. podle dohody s redakcí.

1. Pravidelné rubriky a redakční témata (abecedně řazeno)

 • Aktuálně z firem (firemní akce)
 • Aplikovaný výzkum
 • Burza strojů a zařízení
 • Dotace
 • (Foto)reportáž
 • Historie řemesla (Pekařské retro)
 • Inzerce a PR články
 • Jubilea (firem, osobností z oboru)
 • Moderní obchod
 • Pekařská akademie
 • Představujeme (nový člen svazu, potravinářská škola, dodavatelská firma aj.)
 • Přípravky
 • Pohled odborníka
 • Právní poradna
 • Potravinářský infoservis
 • Pozvánka
 • Řemeslná pekárna
 • Soutěže
 • Stroje a zařízení
 • Suroviny
 • Trendy a trhy
 • Téma (měsíce)
 • Úvodník
 • Výstavy a veletrhy
 • Vzdělávání / Potravinářské školy a učiliště
 • Ze semináře
 • Zdravá výživa
 • Zprávy z médií
 • Ze zahraničí
 • Ze života svazu

2. Redakční a inzertní témata měsíce

PC 01/leden (do tisku = 23/1) – Témata měsíce:
1) Reportáž a dokumenty z volební valné hromady svazu v Senohrabech
Hlavní směry činnosti Svazu 2020
2) „Přípravky“ – RETRO TRENDY = Návrat tradičních pek. a cukr. výrobků s využitím moderních technologií, přípravků a směsí +inspirace pro velikonoční sortiment

PC 02/únor (do tisku = 20/2) – Témata měsíce:
1) „Stroje/Přípravky“ – Výrobníky, zařízení, suroviny a směsi pro prodej zmrzlin
2) Vybavení prodejen pro prodej mraženého/chlazeného sortimentu

PC 03/březen (do tisku = 20/3) – Témata měsíce:
1) „Stroje a zařízení“ – Novinky a tipy pro vybavení průmyslových i řemeslných pekáren 
2) Vybavení a doplňky pro pekárenské a cukrárenské provozy: Obaly, ošatky, vozíky, pečicí plechy, váhy, klimatizace, hygiena, úklidové stroje, myčky aj.

PC 04/duben (do tisku = 23.4.) – Témata měsíce:
„Přípravky“: Kvasy, kvasové přípravky a způsoby prodlužování čerstvosti a měkkosti pekařských výrobků

PC 05/květen (do tisku = 20/5) – Téma měsíce:
„Stroje a zařízení“: Jak vybavit průmyslovou + řemeslnou pekárnu? (tipy pro obnovu strojního zařízení)

PC 06/červen (do tisku = 19/6) – Témata měsíce:
„Přípravky“: Výrobky se zdravotními či výživovými benefity pro spotřebitele (zvýšený obsah nutričně cenných látek, non-E, wellness, bezplepky, dia apod.).

PC 07/červenec (do tisku = 21/7) – Témata měsíce:
1) „Pekařský obchod“: Zařízení & vybavení interiérů, osvětlení, pokladní syst.
2) Pekařský autopark – nabídka užitkových vozů, nástaveb apod.

PC 08/srpen (do tisku = 20/8) – Témata měsíce:
1) „IT & softwarová řešení pro pekárny“: Výroba, sklad, expedice, pokladní systémy a ostatní SW řešení pro podporu výroby a odbytu
2) Balení & logistika v pekárenské výrobě, přepravky
3) Dny chleba Pardubice (30. září) – pozvánky firem 

PC 09/září (do tisku = 21/9) – Témata měsíce:
1) „Stroje a zařízení“: Vybavení pro surovinové hospodářství (sila, moučné hospodářství, zásobníky aj.) + kynárny
3) Seminář Čejkovice (14. října) – pozvánka firem

PC 10/říjen (do tisku = 20/10) – Témata měsíce:
1) „Přípravky“: Novinky a trendy pro cukrářskou výrobu + inspirace pro vánoční sortiment pekáren i cukráren
2) Světový den chleba + Dny chleba – reportáže z konference
3) Pozvánky firem na výstavu Salima/MBK- 19.-22.11.

PC 11/listopad (do tisku = 20/11) – Témata měsíce:
1) Stroje a zařízení“: Novinky a trendy ve vybavení pekáren

PC 12/prosinec (do tisku = 18/12) – Témata měsíce:
1) „Přípravky“ – Pekařské výrobky dle cechovních norem (nabídka přípravků a směsí, zkušenosti a inspirace)
2) Reportáže Salima/MBK + Pekař roku – junior 2020
3) Pozvánka na valnou hromadu Svazu 2021, PF 2021

3. Interní zásady schvalování důležitých svazových výstupů

Obsah inzertních materiálů musí odpovídat přijatému Etickému kodexu, za což odpovídá vedoucí vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o. Rovněž posuzuje obsah inzerce, který by měl být v souladu s podnikatelskými zájmy členů Svazu.

Příspěvky jednotlivých autorů článků v periodikách svazu, by svým vyzněním měly být v souladu se Stanovami a schválenými Prioritami svazu na příslušný rok a podléhají schválení redakční rady. Vedoucí vydavatelství je v dostatečném časovém předstihu zašle e-mailem k vyjádření členům redakční rady. Připomínky členů redakční rady budou zapracovány do textu příslušného článku.