PEKAŘ CUKRÁŘ – ediční plán 2021

Odborné periodikum pro zájemce o aktuální dění v pekařském a cukrářském oboru vychází 31. rok nákladem 1 500–3 000 výtisků, celorepubliková přímá distribuce.

Nabízíme možnost:
– inzerce (ceník je umístěn na webu nebo jej zašleme na vyžádání)
– externí autorské spolupráce při tvorbě měsíčníku

Cena jednoho čísla měsíčníku činí 45 Kč + 10 % DPH. Cena ročního předplatného časopisu činí 490 Kč + 10 % DPH (pro členy Svazu 390,- Kč + 10 % DPH)

K typickým čtenářům patří zejména manažeři a zaměstnanci firem, dodavatelsky či odběratelsky souvisejících s pekařským a cukrářským oborem (výrobci – pekárny, mlýny, cukrárny, dodavatelé strojů a zařízení, surovin, polotovarů a celého spektra služeb včetně IT). Z hlediska inzerentů jde o typický produkt pro vrcholový management, který slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu, příležitostí pro inovace sortimentu, technologií, vybavení či jako podklad pro rozhodování o konkrétních investicích atd. Distribuce probíhá přímo na základě klientské databáze, nevzniká prakticky žádná remitenda. Kolísání nákladu vzniká požadavky na zvýšenou distribuci před akcemi (výstavy, semináře). V souladu s edičním plánem od roku 2009 střídavě vycházejí specializované přílohy „Stroje a zařízení pro pekaře a cukráře“ a „Suroviny, přípravky a polotovary pro pekaře a cukráře“ a další tematicky zaměřené okruhy (podrobněji viz „Ediční plán“). Po celý rok se střídají tematické inzertní kampaně (k odborným seminářům, redakčním tématům aj.). Z výsledků redakčního průzkumu vyplývá, že firmy tematické inzertní kampaně oslovují. Uzávěrka příjmu objednávek inzerce je zpravidla k 10. dni v měsíci vydání aktuálního čísla, popř. podle dohody s redakcí.

1. Pravidelné rubriky a redakční témata (abecedně řazeno)

 • Aktuálně z firem (firemní akce)
 • Aplikovaný výzkum
 • Burza strojů a zařízení
 • Dotace
 • (Foto)reportáž
 • Historie řemesla (Pekařské retro)
 • Inzerce a PR články
 • Jubilea (firem, osobností z oboru)
 • Moderní obchod
 • Pekařská akademie
 • Představujeme (nový člen svazu, potravinářská škola, dodavatelská firma aj.)
 • Přípravky
 • Pohled odborníka
 • Právní poradna
 • Potravinářský infoservis
 • Pozvánka
 • Řemeslná pekárna
 • Soutěže
 • Stroje a zařízení
 • Suroviny
 • Trendy a trhy
 • Téma (měsíce)
 • Úvodník
 • Výstavy a veletrhy
 • Vzdělávání / Potravinářské školy a učiliště
 • Ze semináře
 • Zdravá výživa
 • Zprávy z médií
 • Ze zahraničí
 • Ze života svazu

2) Inzertní a redakční témata měsíce

PC 01/leden (do tisku = 22/1) – Témata měsíce:
1) Ohlasy z valné hromady – Priority činnosti Svazu 2021
2) „Přípravky“ – Bezéčkové přípravky a směsi – novinky a trendy

PC 02/únor (do tisku = 19/2) – Téma měsíce:
„Stroje“ Zařízení pro hnětení, šlehání a mísení v pekárnách a cukrárnách

PC 03/březen (do tisku = 19/3) – Témata měsíce:
Přípravky“ – Inspirace pro „pekařské gastro“ – snacky, rychlé občerstvení + inspirace pro velikonoční sortiment
Speciální téma – Doba postcovidová = čas pro modernizaci pekárenských provozů, technologií i sortimentu?

PC 04/duben (do tisku 21/4) Témata měsíce:
„Stroje a zařízení“ Pečení chleba – nejvýznamnější technologické inovace pro velké i malé pekárny

PC 05/květen (do tisku = 19/5) – Téma měsíce:
Přípravky“Kvasy a přípravky prodlužující čerstvost a měkkost pekařských výrobků

PC 06/červen (do tisku = 17/6) – Témata měsíce:
1) „Stroje a zařízení“ – Pec jako „srdce“ pekárny = novinky a trendy, ohlasy z veletrhů Salima/MBK
2) Dny chleba: Reportáž, výsledky soutěže Chléb roku 2021, přednášky ze semináře

PC 07/červenec (do tisku = 21/7) – Témata měsíce:
1) „Pekařský obchod“: Zařízení & vybavení interiérů, osvětlení, pokladní systémy
2) Pekařský autopark – užitkové vozy, nástavby apod.
3) Pozvánky firem na výstavu dodavatelů (Pekařský den v Č. Budějovicích – 26. srpna)

PC 08/srpen (do tisku = 19/8) – Témata měsíce:
1) „IT & softwarová řešení pro pekárny“: Výroba, sklad, expedice, pokladní systémy a ostatní SW řešení pro podporu výroby a odbytu
2) Balení & logistika v pekárenské výrobě

PC 09/září (do tisku = 20/9) – Témata měsíce:
1) Pozvánky firem do Čejkovic (21. října)
2) Mimořádná příloha „30 let pekařského svazu“

PC 10/říjen (do tisku = 25/10) – Témata měsíce:
1) Stroje a zařízení“ – Možnosti úspor energie při pečení
2) Světový den chleba (15. října) – reportáž
3) Strojně technologický seminář Čejkovice (21. října) – reportáž

PC 11/listopad (do tisku = 19/11) – Témata měsíce:
1) „Přípravky“: Novinky a trendy pro cukrářskou výrobu + inspirace pro vánoční sortiment pekáren i cukráren
2) Reportáž + přednášky ze semináře „Čejkovice 2021“

PC 12/prosinec (
do tisku = 15/12) – Témata měsíce:
1) „Přípravky“ – Přípravky vyrovnávající kvalitu mouky
2) Pozvánka na volební valnou hromadu Svazu 2022, PF 2022

3. Interní zásady schvalování důležitých svazových výstupů

Obsah inzertních materiálů musí odpovídat přijatému Etickému kodexu, za což odpovídá vedoucí vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o. Rovněž posuzuje obsah inzerce, který by měl být v souladu s podnikatelskými zájmy členů Svazu.

Příspěvky jednotlivých autorů článků v periodikách svazu, by svým vyzněním měly být v souladu se Stanovami a schválenými Prioritami svazu na příslušný rok a podléhají schválení redakční rady. Vedoucí vydavatelství je v dostatečném časovém předstihu zašle e-mailem k vyjádření členům redakční rady. Připomínky členů redakční rady budou zapracovány do textu příslušného článku.