PEKAŘ CUKRÁŘ – ediční plán 2024

Odborné periodikum pro zájemce o aktuální dění v pekařském a cukrářském oboru vychází 34. rok, tištěný náklad 800-1 000 výtisků, k odběru on-line verze je přihlášeno 2 000 adres, celorepubliková přímá distribuce + odběratelé na Slovensku. Vychází 10x ročně (měsíčník + zimní (1-2) / letní (7-8) dvojčíslo.

Ediční plán ke stažení:

Nabízíme možnost:
– inzerce (ceník je umístěn na webu nebo jej zašleme na vyžádání)
– externí autorské spolupráce při tvorbě redakčních článků

Cena ročního předplatného časopisu činí 990 Kč včetně 12% DPH (pro členy Svazu 750,- Kč včetně 12% DPH)

K typickým čtenářům patří zejména manažeři a zaměstnanci firem, dodavatelsky či odběratelsky souvisejících s pekařským a cukrářským oborem (výrobci – pekárny, mlýny, cukrárny, dodavatelé strojů a zařízení, surovin, polotovarů a celého spektra služeb včetně IT). Z hlediska inzerentů jde o obchodně-informační produkt pro vrcholový management, který slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu, příležitostí pro inovace sortimentu, technologií, vybavení či jako podklad pro rozhodování o konkrétních investicích atd. Distribuce probíhá přímo na základě klientské databáze, nevzniká prakticky žádná remitenda. Případné kolísání nákladu vzniká požadavky na zvýšenou distribuci před akcemi (výstavy, semináře). V souladu s edičním plánem střídavě vycházejí specializované články „Stroje a zařízení pro pekaře a cukráře“ a „Suroviny, přípravky a polotovary pro pekaře a cukráře“ a příspěvky k dalším tematicky zaměřeným okruhům. Po celý rok se střídají inzertní kampaně (k odborným seminářům, redakčním tématům aj.). Z výsledků pravidelného redakčního průzkumu vyplývá, že firmy tematické inzertní kampaně oslovují. Uzávěrka příjmu objednávek inzerce je zpravidla k 10. dni v měsíci vydání aktuálního čísla, popř. podle dohody s redakcí.

Pravidelné rubriky a redakční témata (abecedně řazeno)
• Aktuálně z firem (firemní akce)
• Aplikovaný výzkum
• Burza strojů a zařízení
• Dotace
• (Foto)reportáž
• Historie řemesla (Pekařské retro)
• Inzerce a PR články
• Jubilea (firem, osobností z oboru)
• Moderní obchod
• Pekařská akademie
• Představujeme (nový člen svazu, potravinářská škola, dodavatelská firma aj.)
• Přípravky
• Pohled odborníka
• Právní poradna
• Potravinářský infoservis
• Pozvánka
• Řemeslná pekárna
• Soutěže
• Stroje a zařízení
• Suroviny
• Trendy a trhy
• Téma (měsíce)
• Úvodník
• Výstavy a veletrhy
• Vzdělávání / Potravinářské školy a učiliště
• Ze semináře
• Zdravá výživa
• Zprávy z médií
• Ze zahraničí
• Ze života svazu

Inzertní a redakční témata měsíce

PC 01–02/leden-únor (dvojčíslo, do tisku = 2/2) – Témata měsíce:
1) Reportáž z volební valné hromady SPaC, hodnocení a priority činnosti Svazu
2) Pekařské Velikonoce – jemné pečivo, cukrařina (tradice, trendy, speciality)
3) Vybavení pekařských prodejen a cukráren – Tipy pro letní sezónu (stroje na výrobu zmrzlin, chladicí/mrazicí pulty a vitríny, směsi pro výrobu zmrzlin a sezónních cukrářských výrobků

PC 03/březen (do tisku = 22/3) – Témata měsíce:
1) Pekař roku 2024 – reportáž ze soutěže
2) Optimalizace spotřeby energií v pekárenských provozech (energeticky úsporné zařízení a technologie, trendy ve vybavení pekáren)
3) Inspirace a zkušenosti ze zimních pekařských a cukrářských veletrhů (EUROPAIN, SIGEP, GELATISSIMO, ISM)

PC 04/duben (do tisku 19/4) Témata měsíce:
1) Výrobky se zdravotními benefity (fitness, wellnes, pro celiaky aj.) – suroviny, směsi a přísady
2) Artisan bakery: stroje a zařízení pro řemeslnou pekárnu

PC 05/květen (do tisku 20/5) Témata měsíce:
1) Dny chleba – pozvánky firem na výstavu dodavatelů
2) Rychlé občerstvení – snacky: novinky v nabídce surovin, přípravků a směsí, technologií i strojů
3) Technologie pro průmyslové pekárny pro výrobu v řemeslné kvalitě

PC 06/červen (do tisku = 18/6) – Témata měsíce:
1) Dny chleba: reportáž, výsledky soutěže Chléb roku 2023, přednášky ze semináře
2) Chléb a pečivo déle čerstvé, měkké a atraktivního vzhledu: jak na to?
3) Stánkový a mobilní prodej pekařských výrobků – inspirace nejen pro léto

PC 07-08 / červenec–srpen (dvojčíslo, do tisku = 31/7) – Témata měsíce:
1) Pozvánky firem na výstavu dodavatelů v rámci Pekařské konference (Čejkovice)
2) „Pekařský obchod“: Zařízení & vybavení interiérů, osvětlení, pokladní systémy
3) Automatizace a robotizace v pekárenství (IT, systémy řízení, automatizované stroje a linky)

PC 09/září (do tisku = 18/9) – Témata měsíce:
1) Pozvánky firem k návštěvě expozice na veletrhu Sudback Stuttgart
2) Řízené kynutí, stopkynárny, chlazení a mrazení v pekárenství
3) Sladké a slané náplně pro obohacení pekařského a cukrářského sortimentu

PC 10/říjen (do tisku = 18/10) – Témata měsíce:
1) Světový den chleba, chlebový someliér – reportáž
2) Příprava pekařských Vánoc, produkty, suroviny, přípravky
3) Zařízení pro hnětení, mísení, dopravu a pečení v průmyslových a řemeslných pekárnách

PC 11/listopad (do tisku = 18/11) – Témata měsíce:
1) Novinky/trendy z pekařského veletrhu Sudback Stuttgart
2) Pekařské linky a pece
3) Žitný program v surovinách a přípravcích

PC 12/prosinec (do tisku = 13/12) – Témata měsíce:
1) Smažení a fritování v pekárnách: směsi, tuky, oleje, stroje a zařízení
2) PF 2025

Interní zásady schvalování důležitých svazových výstupů

Obsah inzertních materiálů musí odpovídat přijatému Etickému kodexu, za což odpovídá vedoucí vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o. Rovněž posuzuje obsah inzerce, který by měl být v souladu s podnikatelskými zájmy členů Svazu. Příspěvky jednotlivých autorů článků v periodikách Svazu by svým vyzněním měly být v souladu se Stanovami a schválenými Prioritami Svazu na příslušný rok a podléhají schválení redakční rady.