PEKAŘ CUKRÁŘ – ediční plán 2021

Odborné periodikum pro zájemce o aktuální dění v pekařském a cukrářském oboru vychází 31. rok nákladem 1 500–3 000 výtisků, celorepubliková přímá distribuce.

Nabízíme možnost:
– inzerce (ceník je umístěn na webu nebo jej zašleme na vyžádání)
– externí autorské spolupráce při tvorbě měsíčníku

Cena jednoho čísla měsíčníku činí 45 Kč + 10 % DPH. Cena ročního předplatného časopisu činí 490 Kč + 10 % DPH (pro členy Svazu 390,- Kč + 10 % DPH)

K typickým čtenářům patří zejména manažeři a zaměstnanci firem, dodavatelsky či odběratelsky souvisejících s pekařským a cukrářským oborem (výrobci – pekárny, mlýny, cukrárny, dodavatelé strojů a zařízení, surovin, polotovarů a celého spektra služeb včetně IT). Z hlediska inzerentů jde o typický produkt pro vrcholový management, který slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu, příležitostí pro inovace sortimentu, technologií, vybavení či jako podklad pro rozhodování o konkrétních investicích atd. Distribuce probíhá přímo na základě klientské databáze, nevzniká prakticky žádná remitenda. Kolísání nákladu vzniká požadavky na zvýšenou distribuci před akcemi (výstavy, semináře). V souladu s edičním plánem od roku 2009 střídavě vycházejí specializované přílohy „Stroje a zařízení pro pekaře a cukráře“ a „Suroviny, přípravky a polotovary pro pekaře a cukráře“ a další tematicky zaměřené okruhy (podrobněji viz „Ediční plán“). Po celý rok se střídají tematické inzertní kampaně (k odborným seminářům, redakčním tématům aj.). Z výsledků redakčního průzkumu vyplývá, že firmy tematické inzertní kampaně oslovují. Uzávěrka příjmu objednávek inzerce je zpravidla k 10. dni v měsíci vydání aktuálního čísla, popř. podle dohody s redakcí.

1. Pravidelné rubriky a redakční témata (abecedně řazeno)

 • Aktuálně z firem (firemní akce)
 • Aplikovaný výzkum
 • Burza strojů a zařízení
 • Dotace
 • (Foto)reportáž
 • Historie řemesla (Pekařské retro)
 • Inzerce a PR články
 • Jubilea (firem, osobností z oboru)
 • Moderní obchod
 • Pekařská akademie
 • Představujeme (nový člen svazu, potravinářská škola, dodavatelská firma aj.)
 • Přípravky
 • Pohled odborníka
 • Právní poradna
 • Potravinářský infoservis
 • Pozvánka
 • Řemeslná pekárna
 • Soutěže
 • Stroje a zařízení
 • Suroviny
 • Trendy a trhy
 • Téma (měsíce)
 • Úvodník
 • Výstavy a veletrhy
 • Vzdělávání / Potravinářské školy a učiliště
 • Ze semináře
 • Zdravá výživa
 • Zprávy z médií
 • Ze zahraničí
 • Ze života svazu

2) Inzertní a redakční témata měsíce

PC 01/leden (do tisku = 22/1) – Témata měsíce:
1) Ohlasy z valné hromady – Priority činnosti Svazu 2021
2) „Přípravky“ – Bezéčkové přípravky a směsi – novinky a trendy

PC 02/únor (do tisku = 19/2) – Téma měsíce:
„Stroje“ Zařízení pro hnětení, šlehání a mísení v pekárnách a cukrárnách

PC 03/březen (do tisku = 19/3) – Témata měsíce:
Přípravky“ – Inspirace pro „pekařské gastro“ – snacky, rychlé občerstvení + inspirace pro velikonoční sortiment
Speciální téma – Doba postcovidová = čas pro modernizaci pekárenských provozů, technologií i sortimentu?

PC 04/duben (do tisku 21/4) Témata měsíce:
„Stroje a zařízení“ Pečení chleba – nejvýznamnější technologické inovace pro velké i malé pekárny

PC 05/květen (do tisku = 19/5) – Téma měsíce:
Přípravky“Kvasy a přípravky prodlužující čerstvost a měkkost pekařských výrobků

PC 06/červen (do tisku = 17/6) – Témata měsíce:
1) „Stroje a zařízení“ – Pec jako „srdce“ pekárny = novinky a trendy, ohlasy z veletrhů Salima/MBK
2) Dny chleba: Reportáž, výsledky soutěže Chléb roku 2021, přednášky ze semináře

PC 07/červenec (do tisku = 21/7) – Témata měsíce:
1) „Pekařský obchod“: Zařízení & vybavení interiérů, osvětlení, pokladní systémy
2) Pekařský autopark – užitkové vozy, nástavby apod.
3) Pozvánky firem na výstavu dodavatelů (Pekařský den v Č. Budějovicích – 26. srpna)

PC 08/srpen (do tisku = 30/8) – Témata měsíce:
1) Mimořádná příloha k 30. výročí založení Svazu pekařů a cukrářů v ČR 
2) INZERTNÍ PŘÍLOHA = pozvánky firem na výstavu dodavatelů v rámci Dnů chleba (15. září)

3) „IT & softwarová řešení pro pekárny“: Výroba, sklad, expedice, pokladní systémy a ostatní SW řešení pro podporu výroby a odbytu
4) Balení & logistika v pekárenské výrobě

PC 09/září (do tisku = 20/9) – Témata měsíce:
1) Pozvánky firem do Čejkovic (25. listopadu)
2) „Přípravky“: „Přípravky“: Novinky a trendy pro cukrářskou výrobu + inspirace pro vánoční sortiment pekáren i cukráren

PC 10/říjen (do tisku = 20/10) – Témata měsíce:
1) Stroje a zařízení“ – Možnosti úspor energie při pečení
2) Světový den chleba (15. října) – reportáž

PC 11/listopad (do tisku = 22/11) – Témata měsíce:
1) „Přípravky“ – Přípravky vyrovnávající kvalitu mouky

PC 12/prosinec (do tisku = 15/12) – Témata měsíce:
1) Pozvánka na volební valnou hromadu Svazu 2022, PF 2022
2) Reportáž + přednášky ze semináře „Čejkovice 2021“

3. Interní zásady schvalování důležitých svazových výstupů

Obsah inzertních materiálů musí odpovídat přijatému Etickému kodexu, za což odpovídá vedoucí vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o. Rovněž posuzuje obsah inzerce, který by měl být v souladu s podnikatelskými zájmy členů Svazu.

Příspěvky jednotlivých autorů článků v periodikách svazu, by svým vyzněním měly být v souladu se Stanovami a schválenými Prioritami svazu na příslušný rok a podléhají schválení redakční rady. Vedoucí vydavatelství je v dostatečném časovém předstihu zašle e-mailem k vyjádření členům redakční rady. Připomínky členů redakční rady budou zapracovány do textu příslušného článku.