Naše webová adresa je: https://www.svazpekaru.cz.

Ochrana Vašich dat je pro nás důležitá

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně, dodržování legislativy ohledně ochrany osobních údajů je pro nás samozřejmostí.
Přijali jsme technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Budou dodržována námi i externími poskytovateli služeb.
Následující informace jsou připraveny pro naše členy, obchodní partnery a poskytovatele služeb.

Informace dle článku 13 nařízení o ochraně osobních údajů
– nakládání s osobními údaji dotčených osob –

Identifikace

SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR, z.s.
Drahobejlova 2215/6,
190 00 Praha 9

Kontaktní informace pro ochranu osobních údajů

Příslušný kontakt pro ochranu osobních údajů naleznete na následující adrese:

SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR, z.s.
Drahobejlova 2215/6,
190 00 Praha 9

Kategorie a původ údajů

V souvislosti s obchodním vztahem s našimi zákazníky zpracováváme jejich adresy, identifikační údaje, data obsažená ve smlouvách, bankovní spojení, jakož i obchodní údaje (např. objem prodejů, splatnosti apod.). K tomu patří i osobní údaje jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy, telefon/fax, pracovní pozice, DIČ, popř. státní příslušnost a údaje z osobních dokladů.

Účel zpracování a právní základ

Zpracování provádíme za účelem jednoznačné identifikace obchodního partnera, přípravy a realizace smluv, zajištění zákaznických služeb, vystavování daňových dokladů, správy a uplatňování pohledávek, jakož i zajištění souladu s platnou legislativou.

Kategorie příjemců osobních údajů

  1. a) Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Zpracování výše uvedených údajů může být rovněž prováděno naší společností Pekař a cukrář s.r.o.

  1. b) Ostatní

Osobní údaje jsme oprávněni předávat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů i třetím osobám, např. úřadům za účelem splnění zákonných povinností.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje ukládáme po dobu trvání případného obchodního vztahu až do uplynutí lhůt vyplývajících z daného obchodního vztahu či stanovených zákonnými předpisy.

Práva ochrany osobních údajů dotčených osob

Při dodržení zákonných předpokladů máte nárok na následující práva dle článku 15 až 22 nařízení o ochraně osobních údajů: právo na přístup k informacím, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Kromě toho máte právo podat námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů dle článku 13 odst. 2 b) ve spojení s článkem 21 nařízení o ochraně osobních údajů, které se odvolává na čl. 6 odst. 1 f) nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na stížnost

V souladu s čl. 77 nařízení o ochraně osobních údajů jste oprávněni podat stížnost u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s právními předpisy.

 

Informace dle čl. 14 nařízení o ochraně osobních údajů
– nakládání s osobními údaji nedotčených osob –

Identifikace

SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR, z.s.
Drahobejlova 2215/6,
190 00 Praha 9

Kontaktní informace pro ochranu osobních údajů

Příslušný kontakt pro ochranu osobních údajů naleznete na následující adrese:

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR, z.s.
Drahobejlova 2215/6,
190 00 Praha 9

Kategorie a původ údajů

Od našich členů a obchodních partnerů dostáváme pravidelně popř. na vyžádání informace o výrobních a obchodních společnostech (identifikace společnosti). Takto získáváme kmenová data společností (název firmy / jméno, adresa, IČ firmy, popř. kontaktní údaje) jakož i některé výrobní a obchodní informace.

Účely zpracování a právní základ

Výše uvedené údaje o společnostech zpracováváme za účelem vytvoření a správy databáze ověřitelných, přesných a aktuálních záznamů adres, přičemž v této souvislosti dochází ke zpracování firemních i osobních údajů, jak je popsáno níže.

Uvedené údaje používáme k odsouhlasení vzájemných návštěv členů svazu, technologů, zaměstnanců firem či obchodních partnerů mezi Svazem, naší společností Pekař cukrář s.r.o. a Vámi pro evidenci, vyúčtování a zpracování smluvních vztahů.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 b) popř. f) nařízení o ochraně osobních údajů, neboť shromažďování, archivace i zpracování firemních i osobních údajů je nezbytné pro splnění našich závazků vyplývajících z obchodních smluv. Zpracování osobních údajů je rovněž prováděno dle čl. 6 odst. 1 f) nařízení o ochraně osobních údajů za účelem uspokojení oprávněného zájmu naší společnosti či třetí strany.

Kategorie příjemců osobních údajů

  1. a) Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Zpracování výše uvedených údajů může být rovněž prováděno naší společností Pekař a cukrář s.r.o.

  1. b) Ostatní

Osobní údaje jsme oprávněni předávat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů i třetím osobám, např. úřadům za účelem splnění zákonných povinností.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje ukládáme po dobu trvání případného vztahu s obchodním partnerem a až do uplynutí lhůt vyplývajících z daného obchodního vztahu či stanovených zákonnými předpisy.

Práva ochrany údajů dotčených osob

Při dodržení zákonných předpokladů máte nárok na následující práva dle článku 15 až 22 nařízení o ochraně osobních údajů: právo na přístup k informacím, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Kromě toho máte právo podat námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů dle článku 14 odst. 2 c) ve spojení s článkem 21 nařízení o ochraně osobních údajů, které se odvolává na čl. 6 odst. 1 f) nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na stížnost

V souladu s čl. 77 nařízení o ochraně osobních údajů jste oprávněni podat stížnost u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s právními předpisy.