Čerpání dotačních zdrojů je jednou z cest, jak získat finanční prostředky na rozvoj podnikání v pekárenském a cukrárenském oboru. Proto Svaz zřídil odbornou Dotační komisi a jejím prostřednictvím zajišťuje pro členskou základnu informační a poradenský servis. V příloze jsou uvedeny aktuální dotační výzvy pro pekárny a jejich dodavatele.