Nová publikace svazového vydavatelství, v pořadí V. díl Pekařské technologie – Moderní trendy v pekárenství 21. století“, byl představen 15. září na Dnech chleba, Objednávkový formulář je umístěn na konci tohoto příspěvku. Zde je rovněž uvedena nabídka na zvýhodněný nákup všech pěti dílů „Pekařských technologií“.

PT I – Suroviny / PT II – Výroba chleba / PT III – Výroba běžného pečiva / PT IV – Výroba jemného pečiva / PT V – Moderní trendy v pekárenství