Vzdělávací aktivity Svazu

Svaz plní pro své členy funkci informačního, konzultačního, poradenského a školicího centra. Tuto činnost řídí Komise lidských zdrojů zřízená představenstvem Svazu.

Pekařská akademie

Vzdělávací aktivity Svazu probíhají v rámci zaštiťujícího projektu Pekařská akademie. Svaz organizuje dle potřeb a požadavků členské základny nejrůznější školení v oblasti manažerských a obchodních dovedností, potravinové legislativy, pracovního práva, dotací, aj.

Odborné semináře

Důležitou součástí ke zvýšení […]