Načítám…

Spolupráce Svazu s Hospodářskou komorou

Dne 17. června se uskutečnilo v sídle Hospodářské komory Florentinum na Praze 1 setkání nejvyšších představitelů HK ČR a SPaC ČR. Cílem setkání bylo navázat užší spolupráci obou profesních  sdružení a spojit síly při dosahování cílů obou stran v řadě prioritních oblastí. Vedení Svazu velmi  ocenilo účinný lobing na pomoc podnikatelům a servisní činnost HK v období epidemie koronaviru  v naší zemi. Společné zájmy a cíle vyústily v podpis Memoranda o spolupráci, vzájemné podpoře  a poskytování informací obou stran, které podepsali Vladimír Dlouhý a Jiří Balabán. Pokud se spolupráce v […]

Spolupráce Svazu s Hospodářskou komorou2020-06-25T15:41:57+01:00

Ministr Toman poděkoval pekařům

Ministr zemědělství M. Toman v dopise zaslaném J. Dřízalovi, výkonnému řediteli Svazu pekařů, poděkoval všem pracovníkům pekařských provozů „za zvládnutí situace v celém průběhu epidemie koronaviru. Ani u tohoto nezastupitelného segmentu rychloobrátkového potravinářského zboží nedošlo k přerušení výroby, resp. k výpadkům zásobování našich obyvatel základní potravinou, kterou chleba a pečivo bezesporu je. Plně si uvědomuji postavení tohoto specifického oboru, jeho význam pro zaměstnanost mezi našimi potravináři a plně chápu Vaši žádost o podporu výrobců v pekárenském oboru“.

Dopis v plném znění je zveřejněn v příloze.

  • […]
Ministr Toman poděkoval pekařům2020-06-26T07:41:38+01:00

Pekařská technologie V.

Osvědčený autorský tým vydavatelství Svazu (P. Šedivý, E. Nováková, P. Skřivan a M. Hanus) zahájil v červnu práce na dalším díle odborné publikace Pekařská technologie. V pořadí V. díl bude zaměřen na Moderní trendy v pekárenství 21. století. Dokončení knihy je plánováno na přelom roku, prodej posledního dílu pekařské pentalogie se uskuteční slavnostně na Dnech chleba 2021. Publikace bude obsahovat následující kapitoly: Trendy v pekárenském oboru, Základní legislativní předpisy, Moderní výrobní, technické a technologická zařízení, postupy, Balení, skladování a logistika, Prodej a marketing pekařských výrobků, Výrobkové, […]

Pekařská technologie V.2020-06-25T16:26:05+01:00

SVAZOVÝ NEWSLETTER

Vážení pekařští kolegové a zájemci o dění v pekárenském oboru,

12. června jsme členům svazu rozeslali 2. číslo SVAZOVÉHO NEWSLETTERU. Prostřednictvím tohoto formátu chceme nadále členskou základnu informovat o aktuálním dění v oboru. Věříme, že tato stručná pekařská „svodka“ o situaci na pekařském trhu, trendech či inovacích, připravovaných svazových akcích a dalších novinkách souvisejících s podnikáním v pekařském a cukrářském byznysu, bude pro Vás přínosná. V čísle 2/2020 jsme informovali o následujících tématech:

Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit […]

SVAZOVÝ NEWSLETTER2020-06-26T09:19:31+01:00

PEKAŘ CUKRÁŘ 6/2020

Téma měsíce: „Přípravky“ – Výrobky se zdravotními nebo výživovými benefity

Výběr z obsahu: Ing. Jan Kašpar „70“ – Ministr děkuje pekařům –Memorandum o spolupráci s HK – Z. Novák z pekárny Nový Vacov – Novinky v označování pekařských výrobků – Martin Hanus v TV – Puratos: Pekařské výrobky pro zdraví jako – SEMIX PLUSO: Využití naklíčených luštěnin v pečivu 

Inzerenti v PC 6/2020

backaldrin s.r.o.
Chocoland, a.s.
IREKS ENZYMA s.r.o.
Kornfeil spol. […]

PEKAŘ CUKRÁŘ 6/20202020-06-22T12:22:12+01:00

M. Hanus propaguje pekařinu v TV a na sociálních sítích

Máme všichni v živé paměti březen 2020, kdy se změnilo dosavadní fungování celého světa. Přijatá „anticovidová“ opatření se dotkla i mě, pekařského technologa – prakticky ze dne na den jsem zůstal doma a nemohl jsem jezdit do pekáren za zákazníky. Najednou mi ale začalo chodit více zpráv se žádostmi o rady, lidé posílali fotografie nepovedených výrobků a ptali se, co dělají špatně, ptali se na postup, někteří chtěli další a další receptury. 

Tohle byla pro mě jako pekaře a technologa výzva. Zároveň to byla pro mě i možnost a příležitost, jak […]

M. Hanus propaguje pekařinu v TV a na sociálních sítích2020-06-25T12:58:00+01:00