Dny chleba 2021 se uskuteční na podzim. Představenstvo Svazu na svém jednání 7. dubna zrušilo vzhledem k epidemické situaci původní termín konání Dnů chleba, který byl stanoven na
26. května. Přípravná komise byla pověřena, aby projednala v Pardubicích nový termín konání a navrhla program. O nové variantě největší pekařské akce v České republice bude členská základna v předstihu informována.