Ve středu 15. září se uskuteční v městě potravinářů Pardubicích největší letošní pekařská akce v České republice – DNY CHLEBA 2021.

Představenstvo pekařského Svazu schválilo nový termín, místo konání i rámcový program akce. Po dvou letech opět pekařský Svaz prezenčním způsobem uspořádá velké setkání pekařských odborníků z celé země, připraví výstavu dodavatelů a odborný seminář, komisaři vyberou nejlepší chléb v národní soutěži a společně všichni oslaví svátek chleba na společenském večeru. Cílem Dnů chleba je více zviditelnit pekařské řemeslo, profesní sdružení SPaC ČR, partnery akce, vystavovatele, výrobce kvalitního českého chleba před veřejností a popularizovat „rodinné stříbro“ – český chléb v médiích. Přípravná komise v současné době zajišťuje celou organizaci pekařské slavnosti. Bližší pokyny účastníkům soutěže či odborným návštěvníkům Dnů chleba budou zaslány v předstihu e-mailem.

Místo konání: Výstaviště IDEON Pardubice
Prostory výstaviště jsou po kompletní rekonstrukci. Hlavní sál je multifunkční, s možností variantního uspořádání, plně klimatizovaný, s kvalitním ozvučením a možností světelných efektů. Sál i pódium pro večerní akci je možné uspořádat dle požadavků organizátorů. Stejně tak po modernizaci jsou jednotlivé haly a přísálí. Ideon je nově vybaven velkou kuchyní k přípravě večerního rautu. Všechna sociální zařízení v objektu jsou po rekonstrukci.

Rámcový program
11:00 Slavnostní ceremoniál – v hl. sále, za účasti významných VIP hostů a účastníků akce
8:00 – 15:30 Soutěž Chléb roku 2021 – odběr vzorků v Ideonu, hodnocení komisaři v SPŠPaS
9:00 – 15:30 Výstava dodavatelských firem
11:30 – 13:00 Oběd – hala v přízemí za prezencí
13:00 – 15:30 Odborný seminář
18:00 – 23:00 Společenský večer s vyhlášením výsledků soutěže Chléb roku

Národní soutěž Chléb roku 2021
 Soutěžní kategorie: Chléb 500-800g, Chléb 900-1200g, Chléb bez hranic, Novinka roku, Chléb mladých
 Propozice soutěže, Schéma hodnocení: aktualizovány pro rok 2021, budou rozeslány účastníkům soutěže
 Odměny a poplatky soutěže: beze změny z předchozích let, budou součástí Přihlášky do soutěže
 Vyhlášení výsledků: 15. září od 18:00 hod v hl. sále Ideonu – ceremoniál v rámci společenského večera

Výstava dodavatelů
 Místo konání: hala v přízemí (dříve seminární místnost)
 Instrukce pro vystavovatele: budou zaslány organizátorem v časovém předstihu, zveřejněny na svaz. webu

Odborný seminář
 Místo konání: hl. sál Ideonu, ohraničený prostor s pódiem a promítacím plátnem
 Zaměření semináře: výrobně-technologická témata, nové trendy při výrobě chleba a pečiva

Společenský večer a vyhlášení výsledků
 Místo a čas konání: hlavní sál Ideonu, zahájení v 18:00 hod
 Program: vyhlášení výsledků národní soutěže Chléb roku, raut, atraktivní večerní program, volná zábava

Sponzoři akce
Generálním partnerem Dnů chleba je společnost Tesco Stores ČR, dlouholetí patroni akce J4 Předměřice, Pfahnl Backmittel a SPŠPaS Pardubice. S nabídkou sponzorství budou osloveny další členské/nečlenské firmy.

Pozvánku a organizační pokyny obdrží členské firmy v dostatečném předstihu e-mailem z Kanceláře Svazu. Těšíme se na osobní setkání u příležitosti Dnů chleba 2021 – přijeďte 15. září do Pardubic v hojném počtu.