Příležitost navázat nové obchodní vztahy, přehled o českých i zahraničních dodavatelích v oboru, profesionální prostor pro prezentaci firmy a produktů. To vše přinese Mezinárodní veletrh pro potravinářství a gastronomii SALIMATECH, který se uskuteční od 7. do 9. února 2023 na výstavišti v Brně. Tentokrát s novým pojetím a zaměřením na technologie v potravinářství. Potravinářský veletrh bude poprvé otevřen pouze pro odbornou veřejnost, což přinese mnohem více prostoru pro navazování kontraktů, přehlídku nejmodernějších technologií a diskuze s odborníky.

Tomu je přizpůsobeno nové zaměření. „V minulých ročnících se po výstavní ploše procházeli kromě odborné veřejnosti také koncoví zákazníci s cílem nakoupit potraviny, v nadcházejícím ročníku však bude mít veletrh pouze B2B charakter. Tento žádaný koncept ze strany vystavovatelů si zasloužil nové pojmenování SALIMATECH místo původního názvu SALIMA,“ uvedl Tomáš Moravec, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Všechny hlavní obory potravinářství najdete na jednom místě
Nový koncept pod značkou SALIMATECH zahrnuje nejen zmíněné moderní technologie pro výrobu potravin a automatizaci v potravinářství. Své místo zde mají i specializované obory, které jsou tradiční součástí potravinářských veletrhů. Zastoupeny budou potřeby pro mlynářství, pekařství a cukrářství, zařízení pro zpracování potravin a nápojů, vybavení gastro provozů a hotelů i technologie pro vinařství. Chybět nebude ani nabídka potravin, přísad a nápojů se zaměřením na velkoobchodní prodej.

Témata nového ročníku veletrhu
Aktuální situace na trhu i ve společnosti souvisí s tématy, která budou na veletrhu diskutována. Vedle automatizace a digitalizace výroby bude pozornost věnována především energetickým úsporám a efektivitě. V popředí jsou také témata jako potravinová soběstačnost nebo bezpečnost a vývoj ve výrobě potravin.
SALIMATECH se koná souběžně s obalovým veletrhem EmbaxPrint
Vysoké procento produkce obalového průmyslu směřuje právě do potravinářských firem. Proto se souběžně s veletrhem SALIMATECH koná Mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint. Opět se jedná o B2B veletrh s předpokladem vysoké míry zahraniční účasti – minulého ročníku se zúčastnilo 63 % vystavovatelů ze zahraničí. EmbaxPrint je lákavý i svým doprovodným programem např. vzorovou balicí linkou Packaging Live, která ukazuje kompletní proces balení v praxi.

Výhodné podmínky pro vystavovatele
Nejvýhodnější cenové podmínky získají firmy do konce listopadu 2022. Ale i po tomto termínu mohou vybírat z cenově výhodných balíčkových účastí.

Kontakt:
Jan Kornetová, tel. 724 841 697, e-mail: jkornetova@bvv.cz
www.salimatech.cz