Cena rohlíku roste, přesto stále nepokrývá náklady

(Praha, 7. 2.2021)

Neustále se zvyšující ceny vstupních surovin, pohonných hmot a energií se odrážejí i v cenách pekařských a cukrářských výrobků. Dle dat Svazu pekařů a cukrářů v České republice se cena běžného rohlíku zvýšila o 15 %. I přesto jsou ceny pečiva v ČR nadále jedny z nejnižších v rámci zemí EU.

Od podzimu loňského roku se náklady na výrobu pekařských výrobků spojené s růstem cen vstupních surovin, pohonných hmot a energie směrem k maloobchodním odběratelům nejvíce projevily u základních produktů, jako jsou rohlík, houska či chléb Šumava, kde se zvýšily v průměru o 10–15 %. „Je ovšem třeba si uvědomit, že ceny tohoto sortimentu dlouhodobě stagnovaly, jak vyplývá i z dat Českého statistického úřadu. Proto je musely pekárny uvést do souladu s rostoucími náklady. U dražších výrobků typu jemného a sladkého pečiva byl cenový nárůst o něco vyšší, v rozmezí 10–20 %,“ říká Ing. Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice.

„Na základě šetření mezi členskými pekárnami jsme zjistili, že v meziročním porovnání s lednem 2021 činí nárůst vstupních nákladů více než 30 %, bohužel se to zatím nepodařilo promítnout do cen. Nárůst dodavatelských cen z pekáren k prodejcům (řetězce, nadnárodní i místní, nezávislý trh) byl u rohlíku a chleba jen 10 až 15 %. Snižování nákladů (vstupních cen surovin, energií a PHM) je zatím v nedohlednu, proto lze očekávat, že pekárny budou muset na tuto situaci reagovat,“ doplňuje Hlavatý.

Dramatický růst nejdůležitějších vstupních nákladů
Pekaři jsou nuceni do cen svých výrobků promítnout skutečnost, že meziročně došlo ke skokovému nárůstu cen prakticky všech vstupních nákladů, zejména pak:

• Energie: pekařina je energeticky velmi náročný byznys, tvrdě ji proto postihl růst cen elektřiny (o 50–120 %) a zemního plynu (o 50–150 %).
• Suroviny: výrazně podražila základní pekařská surovina – mouka (o 50 %), zvýšila se také cena tuků a olejů (o cca 100 %), nahoru šly ceny másla a cukru, zdražily i veškeré služby pro pekaře a také obalový materiál (o cca 25 %).
• Pohonné hmoty: pekárnám, které několikrát denně zavážejí obchody, výrazně stouply náklady zvýšením cen pohonných hmot (o cca 30 %).
• Mzdové náklady: majitelé pekáren museli reagovat na situaci na pracovním trhu a zvýšit mzdy svým zaměstnancům, aby si je udrželi a zajistili tak výrobu a rozvoz pečiva.

Podle statistik z října 2021 (Eurostat) se cena pečiva za jeden kg pohybovala v ČR těsně pod hranicí 1 eura, nižší byla v rámci EU pouze Litvě, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Naproti tomu hranici 2 eur za kg pečiva překročily Itálie, Rakousko a Finsko.

Přílohy:

Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z. s. (SPaC ČR), je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru a podporuje jejich činnost. V současné době sdružuje 130 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, surovin, služeb a potravinářských škol. Více informací na www.svazpekaru.cz.

Pro další informace kontaktujte:

Tomáš Iľko
Senior PR Consultant, Double-U PR, s.r.o.
E-mail: tomas.ilko@double-u.cz
Tel: +420 733 529 496
www.double-u.cz