Potravinářská komora ČR vyzývá vládu k urychlenému řešení situace na trhu s energiemi

Tisková zpráva 7. 3. 2022 Situace v potravinářské výrobě je kritická. Zvýšení cen energií a pohonných hmot zvyšuje náklady firem nad únosnou mez. Potravinářské podniky nejsou schopné zvládat enormní zvyšování nákladů, které ale zatím nikde nekončí. Některé podniky jsou na pokraji krachu, pokud to půjde takhle dál nebude na výplaty, upozorňují majitelé malých a středních firem. Dle vyjádření zástupců konzervárenského průmyslu bude meziroční nárůst přímých výrobních nákladů činit více jak 61 %.

Potravinářská komora České republiky vyzývá vládu premiéra Fialy k urychlenému řešení energetické krize. Navrhujeme snížení DPH na pohonné hmoty, plyn a energii, eventuálně zastropování cen energií jak pro firmy, tak i pro domácnosti, či omezení vývozu energie. Současné zvyšování cen energií a pohonných hmot postihuje celý potravinářský průmysl, náklady na plyn se oproti loňskému roku zvedly až 1000násobně, elektrické energie pak o 300 %. Navíc současné skokové zdražování pohonných hmot rovněž zvyšuje náklady na distribuci potravin a tyto náklady prakticky není možné promítnou do cen potravin takovým způsobem, aby nedošlo k jejich okamžitému enormnímu zdražení.

Jde také o plán, jak bude fungovat náš průmysl při eventuálních omezených dodávkách plynu a ostatní energie, jaké budou priority pro zásobování obyvatelstva z hlediska potravin, kdy by potravinářský průmysl měl být zařazen do přednostních kategorií pro dodávky, aby nebylo ohroženo právě zásobování obyvatelstva potravinami. Už v době pandemie covidu čeští potravináři a zemědělci jasně dokázali, že jsou připraveni a schopni vyrábět a dodávat za ztížených podmínek. Eventuální výpadky dodávek energií by se jednoznačně týkaly celé Evropy, takže bude obtížné dovézt potraviny ze zahraničí a když, tak rovněž za enormní ceny. Proto potřebujeme ze strany vlády záruky, že nás nikdo „nehodí přes palubu“ při další krizi.

Potravináři v současné době pomáhají při zmírnění dopadů válečného konfliktu na Ukrajině dodávkami potravin, finančními sbírkami, ubytováním i dopravou příbuzných ukrajinských zaměstnanců apod. Teď ale potřebují pomoci sami potravináři.
„Plně podporujeme naši vládu v čele s premiérem Petrem Fialou, která ve spolupráci s ostatními zeměmi demokratického světa organizuje pomoc zasažené Ukrajině“, uvedla Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky. „Nicméně nyní je třeba pomoci i našim výrobcům“, dodala Večeřová.

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

tisková mluvčí Helena Kavanová
kavanova@foodnet.cz, tel. 737 287 024
________________________________________________________________________________
Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.