Aktuálně z oboru

SVĚTOVÝ DEN CHLEBA – VIDEO

Oslava letošního ročníku Světového dne chleba v ČR proběhla v Břevnovském klášteře 16. října 2020 vzhledem k protiepidemiologickým opatřením vlády on-line.  Při oslavě vystoupila řada osobností s kladným vztahem ke chlebu, např. arciopat kláštera Prokop [...]

PEKAŘ CUKRÁŘ 10/2020

Téma měsíce: Chléb roku 2020 Výběr z obsahu: MZe ČR: Finanční pomoc potravinářům, Výsledky soutěže Chléb roku 2020, Koronavirus a změna zákaznického chování, Světový den chleba v ČR, Levný chléb jako "trhák" z letáku [...]

Pekařská technologie V.

Osvědčený autorský tým vydavatelství Svazu (P. Šedivý, E. Nováková, P. Skřivan a M. Hanus) zahájil v červnu práce na dalším díle odborné publikace Pekařská technologie. V pořadí V. díl bude zaměřen na Moderní trendy v [...]

SVAZOVÝ NEWSLETTER A COVID INFO

V říjnu vyšlo již šesté číslo svazového newsletteru. Prostřednictvím tohoto formátu chceme nadále členskou základnu informovat o aktuálním dění v oboru. Věříme, že tato stručná pekařská „svodka“ o situaci na pekařském trhu, trendech či [...]

Svaz pekařů online