Pekařská akademie 2021

Školení letošní Pekařské akademie začnou probíhat v závislosti na uvolňování vládních protiepidemických opatření. Plán školicích aktivit bude rovněž reagovat na podněty z členské základny. Připravujeme školení zejména z oblastí obchodních dovedností, dotací, pracovně-právní agendy, potravinářské legislativy, kontroly a certifikace kvality pekařských výrobků.

Pekařská akademie 20212021-02-01T14:09:19+01:00

Dny chleba 2020

Program Dnů chleba byl z důvodu vládních protiepidemických opatření zredukován na soutěž Chléb roku, která se 30. září uskutečnila v „pardubické průmyslovce“. Slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhlo 1. října v Břevnovském klášteře v Praze. Fotografie z akce naleznete v Galerii.

Dny chleba 20202021-01-29T17:12:42+01:00

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ – VALNÁ HROMADA SPaC

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR se valná hromada uskutečnila v průběhu ledna formou „per rollam“ a současně byla členům nabídnuta možnost vyjádřit se k projednávaným bodům a činnosti Svazu prostřednictvím informační on-line videokonference.  Výsledky hlasování a usnesení VH jsou zveřejněny v přílohách.

Informační videokonference
V průběhu ledna byly členům Svazu zaslány podklady k valné hromadě konané formou „per rollam“. Zároveň obdrželi členové hlasovací lístky a byli vyzváni ke hlasování. Doprovodná videokonference se uskutečnila ve středu 20. ledna a byla zaměřena zejména na zhodnocení uplynulého roku, svazové Priority a plány na […]

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ – VALNÁ HROMADA SPaC2021-02-08T10:05:32+01:00

PEKAŘSKÝ VIDEOŽURNÁL

Únorový pekařský videožurnál mohou zájemci zhlédnout na kanálu YouTube. Informační pořad měsíčně přináší čerstvé zprávy z činnosti Svazu, aktuality z oboru, rozhovory se zajímavými hosty. Videa jsou určena jak pro členské firmy i další zájemce z oboru. Aktuální díl videožurnálu přinesl kromě aktualit ze Svazu a z oboru rozhovory s P Havlem, agrárním analytikem, a B. Štanglicou st. na téma „30 let Svazu pekařů“. Další díl videožurnálu bude natočen během března.

Přístup na videokanál Svazu – https://youtu.be/0SXLSqpUzC0

PEKAŘSKÝ VIDEOŽURNÁL2021-03-04T11:32:21+01:00

SVĚTOVÝ DEN CHLEBA 2020

Oslava letošního ročníku Světového dne chleba v ČR v Břevnovském klášteře proběhla 16. října 2020 vzhledem k protiepidemiologickým opatřením vlády on-line. Přenos je možné zhlédnout prostřednictvím streamu na kanálu YouTube. Při oslavě vystoupila řada osobností s kladným vztahem ke chlebu, např. arciopat kláštera Prokop Siostrzonek, nejlepší český horolezec Radek Jaroš, šéfkuchař Martin Škoda či zástupci potravinářských cechů.

Odkaz – https://youtu.be/AQARFGJ3MYY

Tisková zpráva:

Další informace k tématu „Chléb“ naleznete níže:

SVĚTOVÝ DEN CHLEBA 20202021-02-12T14:04:08+01:00
Přejít nahoru